nszz solidarność

  • W Szczecinie trwają obchody 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. W południe uroczystości odbyły się przed historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej. O godz. 15.00 uroczystości przeniosą się do Polic.
  • "Pozostajemy w głębokim szoku w związku z wydarzeniami w Nicei"- napisał Bogdan Biś, zastępca przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" w liście przekazanym na ręce francuskich związków zawodowych. Jednocześnie podkreślił, że Związek zdecydowanie potępia zamach terrorystyczny we Francji, jak również każdy inny.
  • Tematyka związana z prawem pracy oraz dialogiem społecznym powinna być włączona do podstawy programowej w polskich szkołach  postuluje NSZZ „Solidarność”. Sprawy związane z pracą stanowią bowiem trzecią część naszego życia, a dla wielu, szczególnie młodych ludzi, stanowią problem.
  • Seniorzy oczekują dobrej zmiany. Jednorazowe dodatki do rent i emerytur odbierają jako pusty gest, który niewiele zmienia, a groszowa waloryzacja już od lat jedynie irytuje i tworzy koszty administracyjne – mówi Dariusz Kucharski przewodniczący krajowego sekretariatu emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”.
  • Wobec zmieniającego się zdania pracodawców, nie ma możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu w sprawie wieku emerytalnego. Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, teraz można jedynie powiadomić prezydium Rady, że stanowiska uzgodnić się nie udało....
  • O tym, że tylko solidarne, transgraniczne działanie organizacji związkowych może przynieść efekty, mówili m.in. związkowcy zebrani 2 maja pod centrum logistycznym firmy Amazon pod Wrocławiem. Niemal setka związkowców z NSZZ „S” i niemieckiego ver.di domagała się dialogu i lepszych warunków pracy i płacy dla załogi. O potrzebie takich rozmów mówili podczas pikiety m.in. Grzegorz...
  • Zawiązała się grupa inicjatywna obywatelskiej ustawy ograniczającej handel w niedzielę. W Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się dzisiaj spotkanie podczas którego powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy po projektem.W skład komitetu oprócz „Solidarności”, która jest inicjatorem przedsięwzięcia, weszli przedstawiciele Federacji...
  • - Domagamy się od Prezydenta RP realizacji porozumień podpisanych przed wyborami - powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK, który jako delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego uczestniczył we wczorajszych obradach "Solidarności" w Katowicach.   Lider Związku w swoim wystąpieniu zapowiedział, że "Solidarność" będzie domagała się realizacji umowy programowej...
  • Czas nie stoi w miejscu. Uwaga ta nie ma charakteru ani kosmologicznego, ani nawet fizycznego. Po prostu życie społeczne wymaga korekt. Wystarczy spojrzeć przez przysłowiowe okno i dostrzec problemy, które jak w kalejdoskopie prześcigają się jeden za drugim. Wydawałoby się, że dopiero co toczyliśmy boje o uratowanie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, czyli kieleckich marmurów a już mamy...
  • Pracownicy ArcelorMittal Poland otrzymają z okazji Dnia Hutnika dodatek w wysokości 343 zł brutto. Pieniądze wpłyną na ich konta wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja. Wypłata dodatku została zagwarantowana załodze spółki w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jak informuje Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP, dodatek otrzymają wszyscy pracownicy bez względu...