Dodatek z okazji Dnia Hutnika

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Pracownicy ArcelorMittal Poland otrzymają z okazji Dnia Hutnika dodatek w wysokości 343 zł brutto. Pieniądze wpłyną na ich konta wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja. Wypłata dodatku została zagwarantowana załodze spółki w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jak informuje Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP, dodatek otrzymają wszyscy pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy, w którym zostali zatrudnieni oraz liczbę umów podpisanych z pracodawcą.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązuje w ArcelorMittal Poland od czerwca 2010 roku i zawiera szereg korzystnych rozwiązań dla pracowników. Jednym z nich, oprócz dodatku z okazji Dnia Hutnika, jest dodatek stażowy, który w wysokości 5 proc. płacy zasadniczej przysługuje pracownikom po 5 latach pracy.

fot. pixabay.com/CC0

więcej na: www.solidarnosckatowice.pl
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz