Solidarność: O dialogu społecznym i prawie pracy trzeba uczyć już w szkole

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Tematyka związana z prawem pracy oraz dialogiem społecznym powinna być włączona do podstawy programowej w polskich szkołach postuluje NSZZ „Solidarność”. Sprawy związane z pracą stanowią bowiem trzecią część naszego życia, a dla wielu, szczególnie młodych ludzi, stanowią problem.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się do RDS, by przekazała ministrowi edukacji propozycję w tej sprawie. Byłoby to rozszerzenie podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych.

„Program powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące aksjologii pracy, etyki pracy, praw pracowników, praw przedsiębiorców, Kodeksu Pracy, Międzynarodowych Standardów Pracy, elementów negocjacji, budowy kapitału społecznego oraz zasad dialogu społecznego. Program ten winien również uzyskać pozytywną ocen Rady Dialogu Społecznego” - czytamy w we wniosku KK NSZZ „Solidarność”.

Związek zwrócił się też do RDS o skierowanie do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o utworzenie Narodowego Programu Badań nad Pracą. Chodzi o ustalenie podstaw programowych dotyczących pracy ludzkiej, by została wykształcona kadra nauczająca, a środowiska akademickie włączyły się w wielostronne naukowe badania nad różnymi aspektami pracy ludzkiej.

Jak podkreśla w swoim wniosku Komisja Krajowa, praca ludzka stanowi około 1/3 życia ludzkiego, a Deklaracja Kalifornijska MHP stanowi, że „praca nie jest towarem”. Tymczasem w procesie edukacji w Polsce nie ma miejsca na tę tematykę.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz