dialog społeczny

  • Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego nie mają pieniędzy na dalszą działalność. Nie ma innego rozwiązania, jak zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która powierzy regionalny dialog wojewodom, a nie - jak ma to miejsce obecnie - marszałkom województw. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało stosowny projekt. Przewodniczący RDS i KK NSZZ „Solidarność”...
  • Związki zawodowe, pracodawcy i strona rządowa jednomyślnie poparły senacki projekt zmiany ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych porządkujący zasady oraz czas wzruszania decyzji emerytalnych.
  • Zdaniem NSZZ Solidarność możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych powinno przysługiwać wszystkim zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych. Powinni też mieć oni pełnię praw związkowych. Pracodawcy chcą te uprawnienia ograniczyć uzależniając je od liczby osób tworzących zakładową organizację związkową.
  • Podczas szczytu NATO służby stanęły na wysokości zadania. Ich działania oceniane są jako perfekcyjne. Doświadczenia te będziemy mogli wykorzystać w czasie Światowych Dni Młodzieży, choć to będzie znacznie większe przedsięwzięcie – mówił w zespole ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sławomir Zieliński.
  • Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego przejdą z kompetencji marszałków województw do wojewodów. Taki projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przygotuje w najbliższym czasie resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To jedyna szansa, by – wobec dramatycznego braku funduszy – mogły dalej funkcjonować – mówi Przewodniczący NSZZ  „Solidarność” i...
  • W drugiej części posiedzenia Rady Dialogu Społecznego jego uczestnicy wysłuchali informacji Anny Zalewskiej minister edukacji narodowej na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” - kierunki zmian w systemie edukacji.
  • Podczas trwającego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, partnerzy społeczni wysłuchali informacji Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”), przewodniczącego zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat opinii partnerów społecznych wobec założeń budżetu państwa na 2017 r., średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz...
  • Rozpoczęło się kolejne Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadzi Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i RDS Piotr Duda. Uczestniczą w nich również m.in. minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji Anna Zalewska.
  • Nie będzie wspólnego stanowiska związków zawodowych i pracodawców w sprawie założeń do przyszłorocznej ustawy budżetowej. Partnerzy nie są zgodni w kwestiach: płacy minimalnej na 2017 r., wynagrodzenia w budżetówce czy waloryzacji rent i emerytur.
  • Sprawy związane z kontrolą jakości żywności mają wpływ nie tylko na zdrowie publiczne, ale także na polską gospodarkę. Podporządkowanie kilku inspekcji, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ministrowi rolnictwa w miejsce ministra zdrowia, związki zawodowe o pracodawcy oceniają jako błędne posunięcie, które może negatywnie wpłynąć na ekspert polskiej żywności.