Założenia zmian w systemie edukacji na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W drugiej części posiedzenia Rady Dialogu Społecznego jego uczestnicy wysłuchali informacji Anny Zalewskiej minister edukacji narodowej na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” - kierunki zmian w systemie edukacji.Reforma będzie dotyczyć podręczników, zasad funkcjonowania systemu edukacji, podstaw programowych i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Mówiąc o kształceniu zawodowym dla rynku pracy minister Zalewska powiedziała, że celem jest stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia. Ma on być realizowany we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły.

Jak podkreśliła, rząd będzie rozmawiał z pracodawcami, by przekonać ich do finansowego wsparcia tego kształcenia. Oddzielenie pracodawców, związków i rządu w tym zakresie byłoby absurdem.
Jak poinformowała, tylko 83 proc. uczniów szkół zawodowych zdobywa dziś doświadczenie zawodowe u pracodawców. Nie wszyscy uczniowie techników mają takie praktyki

Podała dane dotyczące zapotrzebowania pracodawców, z których wnika, że ponad 50 proc. Potrzebuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Tymczasem produkuje się wysoko kwalifikowanych bezrobotnych.

Minister Zalewska mówiła o powołaniu tzw. branżowej linii w ministerstwie edukacji, który na przyśpieszać współpracę.

Mówiła o potrzebie natychmiastowego kształcenia pielęgniarek i w związku z tym utworzenie techników medycznych. 

„Chcemy maksymalnie promować kształcenie zawodowe, wspierać system stypendiów. Już dziś to się dzieje” – powiedziała.

Za istotnie minister Zalewska uznała też kształcenie się przez całe życie, które u nas jest wykorzystywanie w niewielkim stopniu, o tego niedostosowane do potrzeb rynku.

Odrębnym problemem jak podkreśliła, jest zapewnienie kadry fachowców – nauczycieli zawodu. Poinformowała, że inżynierom-emerytom ma być proponowane zatrudnienie w szkołach zawodowych, bo o tych młodszych bardzo trudno. Inżynierowie dostają bowiem znacznie lepsze oferty pracy.

Podsumowując tę część wystąpienia minister Zalewska powiedziała dążeniu do utworzenia Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej, którego celem miałoby być m.in.: dofinansowywanie doradztwa zawodowego, analiza rynku pracy, organizowanie finansowania staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego, dofinansowanie kosztów praktycznego kształcenia zawodowego.

Minister Zalewska zauważyła też problem związany z zatrudnieniem nauczycieli. Zaznaczyła problem niżu demograficznego podkreślając, że rząd robi wszystko, by ograniczyć zwolnienia nauczycieli.

Jej zdaniem istotne są w tym wszystkim oceny nauczycieli, a następnie doprecyzowanie ścieżki awansu zawodowego.

Podkreśliła przy tym znaczenie powołania tzw. stolika branżowego przy ministrze edukacji, gdzie byłyby wypracowywane nowe rozwiązania z zakresu edukacji we współpracy rządu z partnerami społecznymi.

Po wystąpieniu minister edukacji odbyła się dyskusja przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz