Imieniny:
Apoloniusza, Bogusławy, Gołcisławy
Użytkowników on-line: 13

Szukaj na stronie

Najnowszy numerszkoła

  • W drugiej części posiedzenia Rady Dialogu Społecznego jego uczestnicy wysłuchali informacji Anny Zalewskiej minister edukacji narodowej na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” - kierunki zmian w systemie edukacji.
  • Reforma edukacji ogłoszona przez minister Annę Zalewską oraz problemy wokół przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur były tematami ostatniej debaty związkowej na antenie Radia RDS. NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Ryszard Proksa, szef sekretariatu oświaty i Anna Grabowska, kierownik działu społeczno-prawnego „Tygodnika Solidarność”.
  • Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Liceum Polonijnym Kolegium Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński znalazły się w dziesiątce najlepszych uczelni z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej. Łącznie uwzględniono w nim 15 polskich szkół wyższych.Twórcą zestawienia jest QS Quacquarelli Symonds - firma prowadząca Ranking QS - jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych (obok rankingu Times Higher Education,...
  • Bezpieczeństwo w szkole i zmiany w systemie oświaty – to tematy pomorskiej debaty o edukacji organizowanej przez Annę Zalewską, ministra edukacji narodowej i wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha. 27 czerwca br. ma być zaprezentowana ministerialny projekt zmiany ustroju szkolnego. Wrócą najpewniej czteroletnie licea w systemie 4+4+4.Debata rozpoczęła się w poniedziałek 9 maja 2016...
  • Rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Rolą państwa jest natomiast zapewnienie warunków do swobodnego wyboru przez rodziców formuły i sposobu kształcenia swoich dzieci. To główne przesłanie I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.Spotkanie poświęcone roli rad rodziców w systemie oświaty odbyło się 21 kwietnia br. w Sali...
  • 80 proc. sześciolatków zostanie w nowym roku w przedszkolach. Poinformowała o tym Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Ostateczne informacje na temat liczby dzieci w pierwszych klasach poznamy dopiero 31 sierpnia br. W grudniu znowelizowano ustawę o systemie oświaty, która zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków i przywróciła obowiązek szkolny dla dzieci siedmioletnich.Jednocześnie...
  • Większe związanie pracodawcy z uczniem to główne założenie nowego modelu kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiedziała przedstawienie nowego modelu takiego kształcenia już pod koniec czerwca tego roku.- Czeka nas ciężka praca, bo trzeba bardziej związać ucznia z pracodawcą. To najlepszy sposób kształcenia zawodowego, choć na pewno drogi. Wzorujemy się na...
  • Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli – to najważniejsza z zaproponowanych w przyjętym dziś przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli to wypełnienie zobowiązań Premier Beaty Szydło zawartych w wygłoszonym exposé.Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Obecnie każdy...
  • Powstanie listy zawodów przyszłości, finansowanie nauki z Funduszu Pracy i weto kuratora przy otwieraniu nierokujących na sukces klas – takie są propozycje MEN, aby uzdrowić szkolnictwo zawodowe.   Zarówno minister Anna Zalewska, jak i wiceminister Teresa Wargocka zapowiadały, że szkolnictwo zawodowe będzie jednym z priorytetów działań resortu edukacji. MEN chce, aby w...
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…