anna grabowska

  • Od 1 września konieczne będzie podpisanie umowy lub potwierdzenie warunków zatrudnienia przed rozpoczęciem wykonywania pracy. To koniec tzw. syndromu pierwszej dniówki o co od długiego czasu zabiegała Solidarność.
  • 15 lipca 2016 weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko tzw. optymalizacji podatkowej stosowanej przez część podatników, w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji – wyjaśnia cel wprowadzenia nowych rozwiązań Ministerstwo Finansów
  • 3 września wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  • W sobotnim programie Debata TVP Info, Anna Grabowska rozmawiała z posłami oraz ekspertami o wchodzącym w życie już w najbliższy czwartek podatku zwanym popularnie podatkiem od handlu, albo od hipermarketów. Jak wyjaśniła, pieniądze z tej daniny mają zasilić Program Rodzina 500 Plus oraz wesprzeć małe polskie sklepy.
  • „Zależy nam, by zebrać jak najwięcej podpisów popierających obywatelski projekt ustawy ws. ograniczenia handlu w niedziele. Im większe poparcie społeczeństwa, tym większe będą nasze szanse na uchwalenie ustawy przez Sejm. My to poparcie mamy, musimy je tylko jeszcze pokazać” – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela”.
  • Opracowana przez resort rodziny pracy i polityki społecznej nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich, którzy świadczą osobiście pracę za wynagrodzeniem i nie zatrudniają do tej pracy innych osób. Chodzi o zleceniobiorców, samozatrudnionych, ale także np. stażystów,...
  • Organizacje zrzeszające małe sklepy popierają inicjatywę „Wolna niedziela” - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.
  • W 2016 r. zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Dlatego, w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego, rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do ubezpieczeń społecznych – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Przygotowywanie gorących posiłków w kabinie samochodu stwarza poważne zagrożenia dla kierowców – twierdzą inspektorzy pracy. W trakcie kontroli ujawniają takie sytuacje. Problem w tym, że często kierowcy nie mają innej możliwości. Przyczyną jest też oszczędzanie na dietach stanowiących istotną część ich wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenia kierowców, sytuacja polskich firm zajmujących się transportem międzynarodowym były oraz płace Polaków delegowanych do pracy za granicą były tematami Debaty TVP Info 20 sierpnia.