Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Opracowana przez resort rodziny pracy i polityki społecznej nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich, którzy świadczą osobiście pracę za wynagrodzeniem i nie zatrudniają do tej pracy innych osób. Chodzi o zleceniobiorców, samozatrudnionych, ale także np. stażystów, co stanowi realizację jednego z postulatów NSZZ „Solidarność”.

Nowelizacja ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., który orzekł niezgodność z konstytucją polskich przepisów ograniczających prawo do tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych jedynie do pracowników etatowych.

NSZZ „Solidarność” już od wielu lat walczyła o zmianę takiego rozwiązania. Składała także skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy, która podzieliła argumentację związku.

Do opracowanej kilka miesięcy temu przez resort pracy pierwszej propozycji zmian ustawy o związkach zawodowych, Solidarność miała wiele zastrzeżeń, w tym generalne – że ustawa zbyt daleko ingeruje w wolność związkową. Jedna z propozycji poprawek dotyczyła właśnie stażystów i wolontariuszy.

W obecnej wersji projektu wskazano już, że wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, będzie przysługiwało prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.

Projekt, datowany na 2 sierpnia 2016 r. obecnie jest konsultowany. Partnerzy społeczni mają 30 dni na wyrażenie swojej opinii. Poszczególne resorty mają natomiast przekazać uwagi ministerstwu rodziny pracy i polityki społecznej do 29 sierpnia br.
Projekt przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach od opublikowania.

Anna Grabowska

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz