Nowe przepisy w sprawie umów o realizację zadań publicznych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
3 września wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Jak podkreśla resort, najważniejszą zmianą jest odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a. Dotyczy on sytuacji, w których organizacja "operator" przyjmuje zlecenie od organu i przekazuje realizację zadania innym organizacjom "realizatorom". Taka procedurę określa się „podzlecaniem” lub z angielska „regrantingiem”. Może być ona stosowana przez samorządy przy rozdzielaniu dotacji ze środków publicznych.
Wzory ofert, sprawozdań i umów, określone w rozporządzeniu, wyjaśniono na stronie www.mrpips.gov.plwymaja dwie wersje: dla wykonawcy, który samodzielnie realizuje zadanie i takiego, który zamierza przekazać je innej organizacji. Są również łatwiejsze i czytelniejsze.

„Ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie uproszczonym czyli małych dotacji. To zadania, w których kwota dofinansowania nie przekracza 10 tys. zł, a samorząd może zlecić je z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zrezygnowano także z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarcze” - wyjaśnia ministerstwo.

AG
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz