płaca minimalna

  • Nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę uzyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Tym samym od 1 stycznia 2017 roku za godzinę pracy nie będzie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po waloryzacji – około 13 zł. 
  • Wczoraj na wspólnej konferencji prasowej w Bielsku Białej przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed wspólnie ocenili realizację postulatów pracowniczych przez rząd premier Beaty Szydło.
  • 15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin zakończenia negocjacji upłynął 15 lipca br.- czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Wśród obietnic wyborczych składanych przez posła Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz’15 było podniesienie płacy minimalnej. Kiedy w Sejmie odbaaywało się głosowanie nad rządowym projektem podnoszącym ją do 2000 tys. br. i wzrostem minimalnej stawki godzinowej do 12 zł brutto poseł o wyborczych obietnicach zapomniał i… wstrzymał się od głosu. 
  • Członkowie Ruchu Kukiz'15 opowiedzieli się w zdecydowanej większości przeciwko podwyżce płacy minimalnej. Wielu z nich wstrzymało się od głosu, a jedynie troje poparło projekt. Poseł Jarosław Porwich, który nie wziął udziału w głosowaniu mówi: dziś moje serce wręcz krwawi.
  • Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł. Za przyjęciem ustawy głosowało 380 posłów, 47 było przeciwko, a 14 wstrzymało się od głosu. Minimalna stawka będzie wynosiła 12 zł brutto za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co...
  • Reprezentatywne centrale związkowe z Rady Dialogu Społecznego przygotowują wspólne stanowisko  zmian do projektów aktów prawnych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy ono gwarancji zatrudnienia oraz kwestii płacowych.
  • Stawka godzinowa przy umowach zlecenia i samozatrudnieniu to jedna z propozycji zgłaszanych już od lat przez związki zawodowe. Podobnie rezygnacja z 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Kwestie te były omawiane na antenie Polskiego Radia z udziałem Anny Grabowskiej z „Tygodnia Solidarność”.
  • Protesty pielęgniarek i manifestacja młodych lekarzy – czyli problemy finansowe pracowników służby zdrowia. Ale także spór konstytucyjny o nierówne traktowanie związków zawodowych, kwestie etyki zawodowej. O tym wszystkim przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców rozmawiali w sobotniej Debacie Trójstronnej na antenie TVP Info.
  • Duda w Dzienniku Bałtyckim: Z powodu 2000 zł płacy minimalnej nie będę protestował. - Mamy wychodzić na ulicę z powodu 500+, 12 zł minimalnej stawki godzinowej, klauzul społecznych w ustawie o zamówieniach publicznych czy może 2000 zł płacy minimalnej - mówił w wywiadzie z Ryszardą Wojciechowską w najnowszym numerze Dziennika Bałtyckiego. I dodał - Sprawy pracownicze mają się lepiej niż...