To już pewne - od nowego roku zarobimy minimum 12 zł na godzinę

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę uzyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Tym samym od 1 stycznia 2017 roku za godzinę pracy nie będzie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po waloryzacji – około 13 zł.

Podpisana dziś nowelizacja ustawy zakłada, że minimalna stawka godzinowa ma być zastosowana do wszystkich umów niezależnie od sposoby ustalania wynagrodzeni, czy według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itd. Ponadto stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby zatrudnione na umowach zlecenie. Będą nią objęci także samozatrudnieni świadczący jednoosobowo usługi dla firm.
 
Wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegać będzie corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje i zaokrąglana będzie do pełnych dziesiątek groszy.
 
W nowelizacji ustawy o minimalnej stawce godzinowej zapisano także przepis karny, który przewiduje karę grzywny dla przedsiębiorcy, osoby działającej w jego oraz osoby działającej w imieniu innej jednostki organizacyjnej, wypłacających przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wysokość nałożonej przez Państwową Inspekcję Pracy grzywny wynosi od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł 
 
Wysokość minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu wykonywania zlecenia lub świadczenia usług będzie corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. tego dnia również zwiększy się wysokość płacy minimalnej, która wzrośnie o 100 złotych.

IK

Fot. pixabay.com
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz