O płacy na 2016 r. minimalnej ostatecznie zdecyduje rząd

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin zakończenia negocjacji upłynął 15 lipca br.- czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

14 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok przyszły.

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Jak informuje resort, terminem granicznym wydania rozporządzenia jest 15 września 2016 r.

AG
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz