pracodawca

  • NSZZ „Solidarność” i UNI Global Union zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju Związku. 3 sierpnia w Gdańsku podpisana została umowa o współpracy dotyczącej kampanii organizowania pracowników Amazon, wg rankingu MKZZ, najgorszego pracodawcy świata. Poza tym „Solidarność” będzie uczestniczyć w działaniach tworzonego w Polsce przez UNI Centrum Organizowania Związków...
  • Tylko co trzeci zatrudniony na umowie - zleceniu lub umowie o dzieło dostaje etat w ciągu trzech lat od podjęcia pracy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Ci, którym się to nie udaje, rzadziej się szkolą i gorzej wykorzystują swój potencjał.
  • Wynagrodzenia zasadnicze większości pracowników Poczty Polskiej wzrosną o 100 zł brutto. Podwyżkę gwarantuje załodze firmy porozumienie płacowe podpisane 19 lipca przez reprezentatywne organizacje związkowe i zarząd spółki.
  • Na rozpoznanie sprawy przez sąd pracy trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a na jej rozstrzygnięcie nawet kilka lat. W tym czasie np. zwolniony niesłusznie pracownik pozostaje bez zatrudnienia, cierpi na tym jego rodzina, a i powrót do firmy zwykle bywa co najmniej problematyczny. Stąd z zespole prawa pracy RDS pojawiła się propozycja wprowadzenia do Kodeksu pracy rozwiązań promujących mediacje.
  • 15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin zakończenia negocjacji upłynął 15 lipca br.- czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Nie będzie wspólnego stanowiska związków zawodowych i pracodawców w sprawie założeń do przyszłorocznej ustawy budżetowej. Partnerzy nie są zgodni w kwestiach: płacy minimalnej na 2017 r., wynagrodzenia w budżetówce czy waloryzacji rent i emerytur.
  • W drugim kwartale 2016 roku liczba ofert pracy w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku zwiększyła się o 73%. Bezrobocie w kwietniu odnotowało rekordowo niski poziom: 9,6% (najniższy od 24 lat) i ciągle maleje – wynika z analizy ofert pracy portalu Praca.pl. Najwięcej nowych ofert pracy pojawiło się w województwie dolnośląskim. Ich liczba wzrosła tam o 148 proc. a w samym...
  • Zbytnia ogólnikowość oraz nie włączanie do prac partnerów społecznych - to jedne z głównych zastrzeżeń ekspertów związkowych i pracodawców z połączonych zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich oraz polityki gospodarczej i rynku pracy wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyi tzw. Planu Morawickiego.
  • Płaca minimalna w 2017 r. powinna wynieść 1970 r. i wzrosnąć w stosunku do obecnej o 6,5 proc. Wynika to ze wskaźników ekonomicznych i jest tylko kolejnym krokiem w kierunku dojścia do ukształtowania płacy minimalnej na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia – mówił w Debacie Trójstronnej 4 czerwca 2016 r. na antenie TVP Info członek Prezydium KK NSZZ Solidarność Henryk Nakonieczny.
  • Sytuacja kobiet łączących obowiązki zawodowe z macierzyńskimi, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze musi być trudna. Niektórzy pracodawcy w Polsce o zatrudnione mamy dbają szczególnie. Jednym z nich jest Volkswagen Poznań. Elastyczny czas pracy przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia, praca w systemie sześciogodzinnym, bezpłatne badania ambulatoryjne, zapewnienie specjalnych miejsc...