Porozumienie płacowe w Poczcie Polskiej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Wynagrodzenia zasadnicze większości pracowników Poczty Polskiej wzrosną o 100 zł brutto. Podwyżkę gwarantuje załodze firmy porozumienie płacowe podpisane 19 lipca przez reprezentatywne organizacje związkowe i zarząd spółki.

Zgodnie z zapisami porozumienia podwyżkami objęci zostaną pracownicy, których wynagrodzenia zasadnicze nie przekraczają 4 tys. zł brutto, czyli ponad 71 tys. osób, co stanowi zdecydowaną większość zatrudnionych w Poczcie Polskiej. - Na pewno nie są to podwyżki, o których wszyscy byśmy marzyli. Wzięliśmy jednak pod uwagę bardzo trudną sytuację ekonomiczną firmy. Mam nadzieję, że jest to dopiero początek współpracy z nowym zarządem nad stworzeniem realnej możliwości dalszego wzrostu wynagrodzeń pocztowców – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Podwyżka wejdzie w życie jeszcze w lipcu.

Jest to drugie porozumienie płacowe podpisane w Poczcie Polskiej w 2016 roku. Pierwsze z 25 marca zakładało podwyżki wynagrodzeń na poziomie 150 zł brutto dla pracowników zarabiających mniej niż 4 tys. zł brutto. Dodatkowo tzw. pracownicy eksploatacji, czyli m.in. listonosze, pracownicy okienek pocztowych, rozdzielni oraz kierowcy otrzymali jednorazową premię w wysokości 200 zł brutto. Bogumił Nowicki zaznacza, że łącznie wynagrodzenia zasadnicze większości pracowników Poczty Polskiej w tym roku wzrosły o 250 zł brutto, a wraz z pochodnymi o ok. 300 zł brutto.

Porozumienie z 19 lipca zakończyło spór zbiorowy na tle płacowym prowadzony w firmie przez Solidarność od grudnia 2014 roku.

Poczta Polska jest jednym z największych pracodawców w kraju. Operator zatrudnia ok. 80 tys. pracowników.

Żródło: solidarnosc.org.pl
foto: T.Gutry
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz