pracownik

  • Od 1 września konieczne będzie podpisanie umowy lub potwierdzenie warunków zatrudnienia przed rozpoczęciem wykonywania pracy. To koniec tzw. syndromu pierwszej dniówki o co od długiego czasu zabiegała Solidarność.
  • Wynagrodzenia kierowców, sytuacja polskich firm zajmujących się transportem międzynarodowym były oraz płace Polaków delegowanych do pracy za granicą były tematami Debaty TVP Info 20 sierpnia.
  • Wczoraj w kilkunastu polskich miastach "Solidarność" przeprowadziła zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt zyskał poparcie Konferencji Episkopatu Polski.Akcję zorganizowano m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Opolu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Nowym Targu i w Przemyślu. Podpisy były zbierane w centrach miast,...
  • NSZZ „Solidarność” i UNI Global Union zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju Związku. 3 sierpnia w Gdańsku podpisana została umowa o współpracy dotyczącej kampanii organizowania pracowników Amazon, wg rankingu MKZZ, najgorszego pracodawcy świata. Poza tym „Solidarność” będzie uczestniczyć w działaniach tworzonego w Polsce przez UNI Centrum Organizowania Związków...
  • Komisja Europejska pozostała przy swojej propozycji zmian do dyrektywy o delegowaniu pracowników. Polegają one na wprowadzeniu zasady „równa płaca za równą pracę”, o co NSZZ „Solidarność” od zawsze zabiegała na forum europejskim. 20 lipca 2016 r. KE odrzuciła tzw. „żółtą kartę” czyli sprzeciw 11 państw Unii Europejskiej, w tym polskiego rządu, wobec tej zmiany.
  • Tylko co trzeci zatrudniony na umowie - zleceniu lub umowie o dzieło dostaje etat w ciągu trzech lat od podjęcia pracy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Ci, którym się to nie udaje, rzadziej się szkolą i gorzej wykorzystują swój potencjał.
  • Decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej będzie miała skutki dla giełdy, waluty, eksportu. Ale będą to również kwestie społecznego, istotne choćby ze względu na milionową już liczbę naszych rodaków, którzy za pracą wyjechali na Wyspy. O tych zagadnieniach rozmawiali w ostatnią sobotę goście Anny Grabowskiej w Debacie TVP Info.
  • Wynagrodzenia zasadnicze większości pracowników Poczty Polskiej wzrosną o 100 zł brutto. Podwyżkę gwarantuje załodze firmy porozumienie płacowe podpisane 19 lipca przez reprezentatywne organizacje związkowe i zarząd spółki.
  • Wyrażam głębokie przekonanie, iż proponowane zmiany dyrektywy 96/71/WE są przedwczesne – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt zmiany dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług spotkał się ze sprzeciwem parlamentów narodowych 11 państw, w tym Polski – napisano na stronie internetowe Ministerstwa...
  •  Rada Dialogu Społecznego pracuje nad zmianą terminów odwołania się od wypowiedzeń i dyscyplinarek, informuje  "Dziennik Gazeta Prawna". Nie 14 lub 30, ale 21 dni może mieć pracownik na zakwestionowanie zwolnienia z pracy, które w jego opnii jest bezprawne.  Obecnie jest 7 dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14 dni na zaskarżenie zwolnienia...