Związki chcą gwarancji zatrudnienia i płacy w Krajowej Administracji Skarbowej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Reprezentatywne centrale związkowe z Rady Dialogu Społecznego przygotowują wspólne stanowisko  zmian do projektów aktów prawnych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy ono gwarancji zatrudnienia oraz kwestii płacowych.

Związki postulują zapisanie w ustawie wprowadzającej KAS, gwarancji zatrudnienia i statusu zatrudnienia funkcjonariuszom i pracownikom podległym ministrowi finansów.

Kolejna kwestia dotyczy zachowania ich wynagrodzenia na poziomie nie niższym od dotychczasowego przy czym zaznaczają, że nie powinno być oni niższe niż 3 tys. zł.

Wspólne stanowisko centrali związkowych ma być jeszcze uzgadniane. Zostały one także poruszone na dzisiejszym Posiedzeniu Plenarnym Rady Dialogu Społecznego.

Związki chcą, by ich postulaty zostały uwzględnione w trakcie dalszych prac legislacyjnych w sprawie utworzenia Krajowej Administracji skarbowej.

Minister Kowalczyk zapowiedział odroczenie prac w tej sprawie do września.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz