rada dialogu społecznego

  • „Solidarności” nie udało się przekonać pozostałych w Radzie Dialogu Społecznego central związkowych  do szybkiego przeprowadzenia korzystnych dla pracowników  zmian w terminach odwoławczych od zwolnienia z pracy. Powodem była… inicjatywa partii Nowoczesna.
  • Podatek roczny i wydłużenie okresu między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Strona społeczna Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego podjęła wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
  • Podczas drugiego dnia posiedzenia Senatu, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z półrocznej działalności RDS, jej przewodniczący Piotr Duda mówił m.in o powstaniu Rady, jej sukcesach i przyszłości, ale także o planach dotyczycących kodeksu pracy i funkcjonowania silnych związków zawodowych. 
  • Jak dziś realizowane jest przesłanie Radomskiego Czerwca i późniejsze postulaty Solidarności? Czy możliwe jest demokratyczne państwo oparte na merytorycznej i równościowej debacie? Czym był protest robotników z czerwca 1976 roku w Radomiu – mówili o tym uczestnicy trzeciego dnia IX Tygodnia Społecznego. Tematem wiodącym spotkania z przewodniczącym Piotrem Dudą oraz socjolog dr Barbarą...
  • Rząd planuje kolejne jednorazowe wypłaty dla emerytów i rencistów mające zrekompensować im niską waloryzację świadczeń. Takie dopłaty nie mają jednak wpływu na wysokość  emerytur i rent w przyszłości. Dlatego konieczna jest systemowa zmiana w tym zakresie – uważa Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz zespołu ds. ubezpieczeń...
  • Od 2017 r. podstawowa stawka VAT spadnie z 23 proc. do 22 proc., zaś obniżona z 8 proc. do 7 proc. Taką informację podał Tomasz Szałwiński, zastępca dyrektora departamentu polityki makroekonomicznej Ministerstwa Finansów. Między innymi o planowanych zmianach w podatkach rozmawiano na czwartkowym posiedzeniu zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu...
  • Wobec zmieniającego się zdania pracodawców, nie ma możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu w sprawie wieku emerytalnego. Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, teraz można jedynie powiadomić prezydium Rady, że stanowiska uzgodnić się nie udało....
  • Konwencje o pracy na morzu oraz o pracy przymusowej, a także przygotowania do tegorocznej sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy były tematami posiedzenia zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. 
  • Podczas pierwszego posiedzenia zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej rozmawiano o projekcie ustawy reformującej administrację skarbow. Posiedzenie odbyło się 25 kwietnia 2016 r. Celem ustawy jest konsolidacja Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w skali całego kraju w ramach nowo utworzonej Krajowej...
  • Służba celna, tak jak inne służby mundurowe powinna korzystać ze specjalnych rozwiązań emerytalnych. To konkluzja z pierwszego spotkania podzespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych. Związkowcy ze służby celnej, w ciągu trzech miesięcy przygotowali i zebrali ok. 200 tys podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie przejścia służby celnej do systemu...