Henryk Nakonieczny: Konieczna jest systemowa podwyżka rent i emerytur

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Rząd planuje kolejne jednorazowe wypłaty dla emerytów i rencistów mające zrekompensować im niską waloryzację świadczeń. Takie dopłaty nie mają jednak wpływu na wysokość  emerytur i rent w przyszłości. Dlatego konieczna jest systemowa zmiana w tym zakresie – uważa Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Ekspert Solidarności  poruszył tę kwestię na posiedzeniu zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych  odnosząc się do kolejnej, jednorazowej wypłaty dla emerytów i rencistów planowanej przez rząd na rok 2017. Przypomniał, że w ostatnich latach miały już miejsce różne praktyki: waloryzacje kwotowe, mieszane, ale nie umożliwiały one takiego zreformowania wysokości świadczeń, które stanowiłoby poprawę sytuacji materialnej emerytów i rencistów. Konieczne są zatem zmiany  systemowe, o których powinni zacząć rozmawiać w dialogu społecznym rząd, związki zawodowe i pracodawcy.

Przedstawiciele MF potwierdzili, że jednorazowy dodatek ma być wypłacony by zrekompensować niewielką waloryzację oraz, że takie wypłaty nie wchodzą do postawy świadczeń. Zaznaczyli, że nie sposób dziś przewidzieć jak będzie to wyglądało w kolejnych latach.

Wiceminister pracy Elżbieta Bojanowska zadeklarowała, że przy przeglądzie systemu ubezpieczeń społecznych zostanie podjęta dyskusja, także z partnerami społecznymi, na temat systemowej podwyżki emerytur i rent. „W tym zakresie muszą zostać wypracowanie rozwiązania systemowe” - powiedziała.


Anna Grabowska

fot. M. Żegliński

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz