Konsolidacja poboru danin publicznych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Podczas pierwszego posiedzenia zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej rozmawiano o projekcie ustawy reformującej administrację skarbow.

Posiedzenie odbyło się 25 kwietnia 2016 r. Celem ustawy jest konsolidacja Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w skali całego kraju w ramach nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej.Resort finansów zakłada, że nowe przepisy w pełni zaczną funkcjonować od początku 2017 r.

Podczas spotkania w zespole RDS, przedstawiciele strony rządowej zapewnili, że projekt wkrótce zostanie przedstawiony partnerom społecznym, którzy już wyrazili gotowość do rozmów w tej sprawie.

Anna Grabowska

fot. pixabay.com/CC0

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz