Strona społeczna RDS o podatku od sprzedaży detalicznej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Podatek roczny i wydłużenie okresu między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Strona społeczna Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego podjęła wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
 
Organizacje reprezentujące strony pracowników i pracodawców w RDS proponują, aby podatek od sprzedaży detalicznej był roczny, naliczany po przekroczeniu planowanej kwoty wolnej, wynoszącej 204 mln zł. w projekcie przewidziaono bowiem, że wysokość stawek podatkowych będzie uzależniona od miesięcznej sprzedaży.
 
Kolejna propozycja to wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy, aby przedsiębiorstwa miały czas niezbędny do zmiany systemów rozliczeniowych oraz szkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę.
 
Strona społeczna zwraca jednocześnie uwagę na ryzyko uznania projektu ustawy za niezgodny z prawem Unii Europejskiej, "co w wyniku wprowadzenia, a następnie wycofania lub znaczącej zmiany podatku od sprzedaży detalicznej będzie wpływać destabilizująco na relacje handlowe oraz tworzyć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw handlowych ich dostawców, pracowników jak również dla konsumentów".

Źródło: solidarnosc.org
Foto: solidarnosc.org
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz