Inicjatywa obywatelska w sprawie emerytur dla celników

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Służba celna, tak jak inne służby mundurowe powinna korzystać ze specjalnych rozwiązań emerytalnych. To konkluzja z pierwszego spotkania podzespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych.

Związkowcy ze służby celnej, w ciągu trzech miesięcy przygotowali i zebrali ok. 200 tys podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie przejścia służby celnej do systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych. Chodzi o przyznanie funkcjonariuszom służby celnej takich uprawnień emerytalnych, jakie przysługują innym służbom mundurowym, np. zawodowych żołnierzom, policjantom czy strażakom. Obecnie celnicy są objęci powszechnym systemem emerytalnym. Gdyby projekt wszedł w życie, mogliby przechodzić na emeryturę po 15 lub 25 latach służby, zależnie od tego, kiedy wstąpili do służby.

Procedowanie projektu w Sejmie jest jednak bardzo powolne. Jak podkreślali celnicy, wygląda to na działanie świadome, by udało się najpierw przenieść celników do Krajowej Administracji Skarbowej. Wówczas sprawa projektu stanie się nieaktualna. Dlatego podzespół postanowił przygotować i skierować do Marszałka Sejmu stanowisko strony społecznej w sprawie przyśpieszenia prac w Parlamencie nad projektem obywatelskim.
Robert Osmycki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przypomniał na posiedzeniu zespołu o problemie zabezpieczenia środków na obsługę przez funkcjonariuszy imprez masowych, które czekają Polskę w lipcu br. (Szczyt NATO w Warszawie (8-9 lipca br.) oraz Światowe Dni Młodzieży (27-31 lipca br.) Chodzi o to, by nie okazało się, że pieniędzy dla funkcjonariuszy brakuje i trzeba ich szukać miesiącami, jak miało to miejsce po EURO 2012. Powstaje zatem pytanie, czy teraz, wobec zbliżającego się, lipcowego , przewidziano odpowiednie środki?

W odpowiedzi, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zapewnił, że w rezerwie budżetowej znajdują się odpowiednie środki i to one będą przeznaczane na niezbędne zakupy oraz obsługę lipcowych wydarzeń.

Anna Grabowska

fot. M.
Żegliński

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz