RDS d/s międzynarodowych: Praca na morzu i praca przymusowa

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Konwencje o pracy na morzu oraz o pracy przymusowej, a także przygotowania do tegorocznej sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy były tematami posiedzenia zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. 


 
Zespołowi, który spotkał się 27 kwietnia br., przewodniczył zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak. 

Istotą poprawek do konwencji o pracy na morzu z 2006 r. , ratyfikowanej przez Polskę 3 mają 2012 r., jest ujednolicenie standardów pracy i ryzyka marynarzy na statkach morskich, zapewniające im ochronę warunków pracy. 


Strony pracowników i pracodawców przyjęły wspólne stanowisko zespołu na temat ratyfikacji konwencji. 
Drugi z poruszonych na posiedzeniu zespołu tematów dotyczył konwencji ws. pracy przymusowej lub obowiązkowej. 

Zgodnie z najnowszymi szacunkami MOP, obecnie przynajmniej 20,9 mln ludzi na świecie to ofiary pracy przymusowej. Dlatego, w wypadku Konwencji MOP nr 29 z 1930 r., dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, szczególnie istotny jest zapis wskazany już na jej wstępie, że każdy człowiek podejmie skuteczne środki dla: zapobiegania i eliminowania korzystania z pracy przymusowej, zapewnienia ofiarom ochrony i odszkodowania, karania sprawców tego rodzaju pracy. Realizacji tych celów ma służyć edukowanie i eliminowanie społeczeństw, egzekwowania obowiązującego prawa, wzmocnienie uprawnień inspekcji pracy lub innych odpowiednich służb. 


NSZZ „Solidarność” pozytywnie zaopiniował ratyfikację  konwencji. Ostatecznie w zespole przyjęto wspólne stanowisko strony pracowników i pracodawców w tej sprawie. 

Podczas posiedzenia zespołu rozmawiano także o przygotowaniach udziału trójstronnej delegacji polskiej w 105. sesji MOP, która odbędzie się w dniach 30 mają – 10 czerwca 2016 r. oraz o przygotowaniach do setnej rocznicy postania Międzynarodowej Organizacji Pracy. 


W kwestii sesji MOP  poinformowano że polska delegacja będzie się składała z 6 przedstawicieli pracowników i 6 strony pracodawców.  Ze strony pracowników delegatem będzie przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Adam Gliksman. 

Tematy, nad którymi będą pracowali uczestnicy sesji to m.in.: godna praca w globalnych łańcuchach dostaw, godna praca na rzecz pokoju i zdolności do odbudowy, kwestie skutków globalizacji, konwencje związane z pracą na morzu, krajowymi dowodami tożsamości marynarzy, problemy pracowników migrujących. 

Anna Wolańska z NSZZ „Solidarność” zaznaczyła, że priorytetem strony pracowniczej będą w kwestii globalnych  łańcuchów dostaw będzie stworzenie nowego instrumentu i dyskusja nad rewizją deklaracji MOP dotycząca przedsiębiorstw międzynarodowych.
 
 
Anna Grabowska 

zdjęcia: Marcin Żegliński
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz