prawa pracownicze

  • Wczoraj w kilkunastu polskich miastach "Solidarność" przeprowadziła zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt zyskał poparcie Konferencji Episkopatu Polski.Akcję zorganizowano m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Opolu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Nowym Targu i w Przemyślu. Podpisy były zbierane w centrach miast,...
  • NSZZ „Solidarność” i UNI Global Union zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju Związku. 3 sierpnia w Gdańsku podpisana została umowa o współpracy dotyczącej kampanii organizowania pracowników Amazon, wg rankingu MKZZ, najgorszego pracodawcy świata. Poza tym „Solidarność” będzie uczestniczyć w działaniach tworzonego w Polsce przez UNI Centrum Organizowania Związków...
  • Okres wakacyjny sprzyja wyjazdom do pracy za granicę. Część osób jest nawet gotowa  wykorzystać do tego nawet urlop wypoczynkowy, jaki przysługuje jej z tytułu zatrudnienia w kraju. Szczególnie należy uważać na to, co zawiera umowa dotycząca pracy za granicą.
  •  Rada Dialogu Społecznego pracuje nad zmianą terminów odwołania się od wypowiedzeń i dyscyplinarek, informuje  "Dziennik Gazeta Prawna". Nie 14 lub 30, ale 21 dni może mieć pracownik na zakwestionowanie zwolnienia z pracy, które w jego opnii jest bezprawne.  Obecnie jest 7 dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14 dni na zaskarżenie zwolnienia...
  • Tematem wiodącym XIV Forum Prawników Związkowych będzie przegląd zagadnień związanych z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego.
  • Sytuacja kobiet łączących obowiązki zawodowe z macierzyńskimi, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze musi być trudna. Niektórzy pracodawcy w Polsce o zatrudnione mamy dbają szczególnie. Jednym z nich jest Volkswagen Poznań. Elastyczny czas pracy przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia, praca w systemie sześciogodzinnym, bezpłatne badania ambulatoryjne, zapewnienie specjalnych miejsc...
  • Polacy spędzają w pracy średnio 42,5 godziny tygodniowo, informuje portal wolnyobywatel.pl. To o dwie godziny dłużej, niż wynosi średnia unijna. 40 proc. z nich nie otrzymuje wynagrodzenia za dodatkowo przepracowany czas.
  • Tylko 19 pracodawców w ubiegłym roku ukarano grzywnami w wysokości co najmniej 5 tysięcy zł – tak wynika z danych, które publikuje „Dziennik Gazeta Prawna”.    Nadto żaden z sądów pracy nie nałożył na pracodawcę maksymalnej kary wynoszącej 30 tysięcy zł. Jedynie pięciu pracodawców ukarano grzywną ponad 10 tysięcy zł. Zaledwie trzech pracodawców musiało...
  • Wedle art. 210 ustawy kodeks pracy pracownik ma precyzyjnie określone prawo powstrzymywania się od wykonywania pracy bez żadnych ujemnych konsekwencji służbowych, jeśli w jego ocenie warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawiają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowa prawo do...
  • W ramach działań Centrum Wspierania Rad Pracowników zorganizowaliśmy 7 regionalnych spotkań konsultacyjnych dla rad pracowników z całej Polski. Ich uczestnicy dyskutowali nad przygotowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. To było siedem intensywnych miesięcy,...