Imieniny:
Beaty, Juliana, Wincentego
Użytkowników on-line: 40

Szukaj na stronie

Najnowszy numer



Polscy pracodawcy nie lubią płacić za nadgodziny

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W wielu kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy firmach nie przestrzega się norm czasu pracy, nie zapewnia się odpowiedniego odpoczynku pracowników, a, co więcej, nierzetelnie dokumentuje się przepracowany przez poszczególne osoby czas, co oczywiście ma również bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Często jedynym dokumentem, który potwierdza wykonywanie pracy, są listy obecności. Brakuje informacji, ile godzin dana osoba przepracowała.

Ponad 40 proc. badanych pracodawców naruszało przepisy nakazujące wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny, podaje PIP. Ukarano 400 z nich na kwotę blisko 0,5 mln zł. Inspektorzy musieli nakazać wypłatę zaległych wynagrodzeń w 8 tys. przypadków. „Dążenie do obniżenia kosztów działalności przez zmniejszanie i utrzymanie niskiego zatrudnienia oraz nastawienie na zysk, a także świadome naruszanie przepisów: to są od kilku lat główne przyczyny nieprawidłowości w stosowaniu regulacji normujących czas pracy” – podkreśla inspekcja.


www.solidarnosc.org.pl

Komentarze:
Aparatrobole PL*.opera-mini.net
Niedziela, 2016-05-01 19:17
wszystko moje
POLSCY PRACODAWCY CHYBA BARDZO NIE LUBIĄ PŁACIĆ PRACOWNIKOM, ANI FISKUSOWI.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…