prawo pracy

  •  Rada Dialogu Społecznego pracuje nad zmianą terminów odwołania się od wypowiedzeń i dyscyplinarek, informuje  "Dziennik Gazeta Prawna". Nie 14 lub 30, ale 21 dni może mieć pracownik na zakwestionowanie zwolnienia z pracy, które w jego opnii jest bezprawne.  Obecnie jest 7 dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14 dni na zaskarżenie zwolnienia...
  • Tematem wiodącym XIV Forum Prawników Związkowych będzie przegląd zagadnień związanych z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego.
  • Przepisy naszego prawa pracy są coraz korzystniejsze dla matek. Jednocześnie jednak wśród pracodawców pokutuje mit, że mogą być one gorszymi, mniej dyspozycyjnymi pracownikami. O prawach matek w pracy, na antenie Radia RDC z okazji ich święta mówiła Anna Grabowska. 
  • Polacy spędzają w pracy średnio 42,5 godziny tygodniowo, informuje portal wolnyobywatel.pl. To o dwie godziny dłużej, niż wynosi średnia unijna. 40 proc. z nich nie otrzymuje wynagrodzenia za dodatkowo przepracowany czas.
  • Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nakazującej pracodawcy podpisywanie umowy z pracownikiem przed rozpoczęciem dnia pracy, a nie przed jego końcem, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Nowe przepisy mają zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu.
  • Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan przedstawili listę przedsiębiorstw i placówek publicznych, które, nie respektując prawa, zatrudniają pracowników ochrony poniżej obowiązującej płacy minimalnej. Na ,,liście wstydu” są instytucje kulturalne, sądy, placówki zdrowia i uczelnie. ,,Wbrew obowiązującym przepisom, szereg placówek publicznych wciąż nie...
  •  O ile rozwiązanie umowy o pracę jest zwykłym, normalnym trybem ustania stosunku pracy, o tyle rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (czy to przez pracownika, czy to przez pracodawcę) jest czymś nadzwyczajnym. W konsekwencji ustawodawca wyraźnie wskazuje, w jakich okolicznościach dopuszczalne jest prawidłowe złożenie takiego oświadczenia woli.
  • „Od małego strumienia do wielkiej rzeki” to historia jak szef Amazon, Jeff Bezos ukartował wzrost swojego internetowego imperium handlu detalicznego.  Okazuje się, że w 2014 roku światowa sprzedaż netto Amazon osiągnęła oszałamiającą wartość 89 miliardów dolarów. To więcej niż łączny krajowy produkt brutto Gruzji, Afganistanu, Bośni i Hercegowiny oraz Islandii. Niemiecki...
  • Zamierzam rozwiązać umowę o pracę z moim pracodawcą, przedstawiając mu propozycję rozwiązania na mocy porozumienia stron. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy złożona przeze mnie propozycja będzie ważna, jeśli jestem nieobecna w pracy? Czy powinnam przedstawić ją dopiero po zakończonym zwolnieniu lekarskim? Czy przysługuje mi w takim przypadku odprawa?Zgodnie z art. 30 § 1 pkt...
  • Jednym z podstawowych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy jest regulamin wynagradzania. Jest on ustalany przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (o ile układy te ustalają warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób...