alfred bujara

  • Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę złożył  w Sejmie 518 tys. podpisów. Już w październiku ruszą prace nad projektem.
  • „Zależy nam, by zebrać jak najwięcej podpisów popierających obywatelski projekt ustawy ws. ograniczenia handlu w niedziele. Im większe poparcie społeczeństwa, tym większe będą nasze szanse na uchwalenie ustawy przez Sejm. My to poparcie mamy, musimy je tylko jeszcze pokazać” – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela”.
  • Organizacje zrzeszające małe sklepy popierają inicjatywę „Wolna niedziela” - mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.
  • „Zależy nam, by zebrać jak najwięcej podpisów popierających obywatelski projekt ustawy ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Im większe poparcie społeczeństwa, w tym większe będą nasze szanse na uchwalenie ustawy przez Sejm. My to poparcie mamy, musimy je tylko jeszcze pokazać” – powiedział TS 14 sierpnia w Częstochowie Alfred Bujara, przewodniczący Inicjatywy Ustawodawczej...
  • Wczoraj w kilkunastu polskich miastach "Solidarność" przeprowadziła zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt zyskał poparcie Konferencji Episkopatu Polski.Akcję zorganizowano m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Opolu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Nowym Targu i w Przemyślu. Podpisy były zbierane w centrach miast,...
  • Związkowcy z Solidarności handlowców złożyli w Sejmie projekt ustawy oraz wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wraz z uzasadnieniem.
  • Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy „Solidarność”. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe.Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w...
  • Pierwszy raz postulaty wolnych niedziel przedstawiliśmy, jako Sekcja Handlu, na początku lat dziewięćdziesiątych. Wówczas nie istniały żadne uregulowania prawne dotyczące pracy w handlu. Procesu wchodzenia na nasz rynek zagranicznych sieci handlowych nie obudowano żadnymi regulacjami prawnymi i mamy teraz do czynienia z wolnoamerykanką. Już 25 lat temu wskazywaliśmy, że to jest zły kierunek,...