W Częstochowie Solidarność zbiera podpisy pod inicjatywą „Wolna niedziela”

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
„Zależy nam, by zebrać jak najwięcej podpisów popierających obywatelski projekt ustawy ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Im większe poparcie społeczeństwa, w tym większe będą nasze szanse na uchwalenie ustawy przez Sejm. My to poparcie mamy, musimy je tylko jeszcze pokazać” – powiedział TS 14 sierpnia w Częstochowie Alfred Bujara, przewodniczący Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna niedziela”.

Bujara osobiście przekonywał 14 i 15 sierpnia pielgrzymów w Częstochowie do składania podpisów pod projektem. Aby bowiem  projektem zajął się parlament trzeba zgromadzić ich co najmniej 100 tys. NSZZ „Solidarność” kończy ich zbieranie 31 sierpnia br.

Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Obok Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnie Spożywców „Społem”, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.

Projekt poparli również polscy biskupi w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski z 8 czerwca 2016 r. Pozytywnie wypowiedział się o nim Marszałek Sejmu, a minister pracy ora premier Beata Szydło zaznaczyły, że warto się nad nim pochyli, a na pewno nie powinien został odrzucony w pierwszym czytaniu w Sejmie, jak to miało miejsce w wypadku wcześniejszych projektów autorstwa Solidarności.
W Częstochowie o składanie podpisów pod projektem apelowali księża podczas mszy dla pielgrzymów, a w wielu kościołach w całej Polsce, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wyjaśniali, że chodzi o stworzenie możliwości wspólnego świętowania, także rodzin handlowców, także w takie dni jak 15 sierpnia. 

Warto zaznaczyć, że w obywatelskim projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą.

Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz