Imieniny:
Dominiki, Mateusza, Wincentego
Użytkowników on-line: 20

Szukaj na stronie

Najnowszy numerkompania węglowa

  • 19 kwietnia 2016 r. górnicze związki zawodowe z Kompanii Węglowej zawarły porozumienie z zarządem KW są oraz Polskiej Grupy Górniczej. Niewątpliwie był to trudny kompromis. Gdyby doszło do upadłości Kompanii, miejsca pracy mogłoby stracić ok. 34 tys. osób plus zatrudnieni w firmach okołogóniczych. Daje to razem ok. 100 tys. miejsc pracy. To duże ryzyko. Jednak jak to zwykle bywa, zapewne nie...
  • 19 kwietnia związki zawodowe i zarząd Kompanii Węglowej podpisały porozumienie umożliwiające utworzenie z początkiem maja Polskiej Grupy Górniczej, która przejmie kopalnie i załogę Kompanii. Strona społeczna zgodziła się na czasowe zawieszenie tzw. 14 pensji oraz utworzenie kopalń zespolonych.– Nie traktujemy tego w kategorii sukcesu, bo nie jest sukcesem związków zawodowych, gdy...
  • 13 kwietnia bez zbliżenia stanowisk zakończyła się kolejna runda rozmów w Kompanii Węglowej. Zarząd nie przyjął projektu porozumienia przygotowanego przez związki zawodowe. Z kolei propozycje zarządu zakładające drastyczne cięcia wynagrodzeń górników nie zyskały akceptacji związkowców.   - Zarząd w zasadzie w ogóle nie odniósł się do naszej propozycji porozumienia, zawierającego...
  • Rozmowy pomiędzy przedstawicielami zarządu oraz związkowcami z Kompanii Węglowej są kontynuowane. Zdecydowano, że powstanie specjalny zespół, który przeanalizuje w sposób szczegółowy sporne kwestie oraz wypracuje propozycje rozwiązań. Zespół powołany z inicjatywy zarządu ma otrzymać wszystkie niezbędne do tego dokumenty i opracowania. Rozmowy dotyczą między innymi przekazanego biznesplanu...
  • Trwają negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem Kompanii Węglowej na temat przyszłości spółki i spraw płacowych. – To są trudne rozmowy. Jest dużo elementów gry negocjacyjnej i niestety niepotrzebnego szumu informacyjnego. Najważniejszym dla pracowników efektem dotychczasowych rozmów jest przekonanie zarządu spółki, aby wycofał wypowiedzenie porozumienia z lipca...
  • Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej przekazały w piątek zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty tzw. czternastej pensji za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Jednocześnie kompanijne centrale podjęły decyzję, że 17 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach spółki odbędą się masówki informacyjne dla załóg. Przekazany...
  • 10 lutego zarząd Kompanii Węglowej wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia gwarantującego pracownikom KW  utrzymanie warunków pracy i płacy po przejściu do Polskiej Grupy Górniczej. To był warunek kontynuacji rozmów przez stronę społeczną. – Cieszymy się, że zarząd wreszcie wycofał się z tej decyzji. To oznacza, że wracamy do normalnych negocjacji  i mam nadzieję,...
  • We wtorek 9 lutego, we wszystkich kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węglowej odbędą się masówki informacyjne dla załóg. – Podczas masówek będziemy przekazywać załodze informację na temat przebiegu zeszłotygodniowych rozmów z zarządem Kompanii i wiceministrem Grzegorz Tobiszowskim oraz piątkowego spotkania z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim. Główne tematy to sprawa...
  • Zarząd Kompanii Węglowej wypowiedział porozumienie z 17 lipca zeszłego roku, gwarantującego pracownikom brak zmian w warunkach pracy i płacy przez 12 miesięcy od przekazania 11 kopalń Kompanii do Polskiej Grupy Górniczej. Jak zarząd motywuje swoją decyzję? „Przedłużającym się procesem tworzenia Nowej Kompanii Węglowej (PGG) w czasie pogarszających się warunków rynkowych, konieczności...
  • Dziś w Katowicach odbyło się posiedzenia kompanijnych central związkowych. Podczas spotkania omawiano przebieg zakończonych fiaskiem rozmów z zarządem Kompanii Węglowej i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim.W piątek, 5 lutego w Warszawie reprezentanci górniczych central związkowych spotkają się z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. - W naszej ocenie wypowiedzenie przez...
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…