Imieniny:
Jordana, Marcina, Róży
Użytkowników on-line: 8

Szukaj na stronie

Najnowszy numerZwiązki przekazały zarządowi Kompanii Węglowej własny projekt porozumienia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej przekazały w piątek zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty tzw. czternastej pensji za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Jednocześnie kompanijne centrale podjęły decyzję, że 17 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach spółki odbędą się masówki informacyjne dla załóg.

Przekazany zarządowi Kompanii projekt porozumienia zakłada wypłatę „czternastki” na takich samych warunkach, jak w ubiegłym roku, czyli w dwóch ratach - w lutym 40 proc., a pozostałe 60 proc. do końca czerwca wraz z odsetkami. Integralną częścią porozumienia, analogicznie jak w roku ubiegłym, jest załącznik dotyczący wysokości bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach KW S.A. w 2016 roku.

To właśnie kształt zapisów tego załącznika były główną przyczyną zerwania rozmów z zarządem KW 11 lutego. Kierownictwo spółki nie zgadzało się na zapisanie w porozumieniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Kompanii obejmującego wszystkie składniki płacy. Zarząd KW proponował, aby w dokumencie zapisać średnią pomniejszoną o kilka składników, których wysokość będzie negocjowana w późniejszym terminie. W ocenie reprezentantów kompanijnych central związkowych oznaczałoby to, że w porozumieniu znalazłaby się kwota przeciętnego wynagrodzenia o 1,5 tys. zł niższa i podpisanie takiego dokumentu w praktyce oznaczałoby zgodę związków na drastyczne cięcie płac w kopalniach spółki.

Po piątkowym spotkaniu kompanijne organizacje związkowe skierowały też pismo do Ministra Energii, w którym zwróciły się o przedstawianie pełnego Planu Techniczno-Ekonomicznego na lata 2016-2017 dla KW S.A. oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak również pełnego biznesplanu spółki w formie zaprezentowanej Radzie Nadzorczej KW i inwestorom. 5 lutego podczas spotkania w Warszawie minister energii deklarował, że te dokumenty zostaną do 12 lutego przedstawione reprezentatnom związków zawodowych.

więcej na: www.solidarnosckatowice.plKomentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…