Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany
Użytkowników on-line: 23

Szukaj na stronie

Najnowszy numerPorozumienie podpisane. Załoga KW przechodzi do Polskiej Grupy Górniczej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

19 kwietnia związki zawodowe i zarząd Kompanii Węglowej podpisały porozumienie umożliwiające utworzenie z początkiem maja Polskiej Grupy Górniczej, która przejmie kopalnie i załogę Kompanii. Strona społeczna zgodziła się na czasowe zawieszenie tzw. 14 pensji oraz utworzenie kopalń zespolonych.

– Nie traktujemy tego w kategorii sukcesu, bo nie jest sukcesem związków zawodowych, gdy podpisuje się porozumienie, które zawiesza pracownikom elementy wynagrodzenia. Jest to raczej bardzo trudny kompromis, ale nie chcieliśmy ludzi narazić na to, aby ćwiczyć upadłość – powiedział po podpisaniu porozumienia Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej. Podkreślił, że gdyby rzeczywiście ogłoszono upadłość spółki,  34 tys. pracowników Kompanii Węglowej, w większości młodych ludzi, którzy założyli rodziny, mają kredyty, znalazłoby się w bardzo trudnej sytuacji. Dodał, iż oczekuje, że zarząd spółki zacznie likwidować patologie w przedsiębiorstwie związane m.in. z funkcjonowaniem tzw. firm zewnętrznych, a rząd wprowadzi w górnictwie obiecane rozwiązania systemowe.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podziękował górnikom, którzy poparli projekt porozumienia podczas masówek organizowanych w kopalniach, za odpowiedzialność i solidaryzowanie się z własnym przedsiębiorstwem. – Dzisiaj można powiedzieć że Polska Grupa Górnicza  od 1 maja staje się faktem. Jest to nowa szansa dla górnictwa na Śląsku. Obroniliśmy wspólnie ze stroną społeczną 100 tys. miejsc pracy – podkreślił szef resortu energii.

Zgodnie z zapisami porozumienia poza zawieszeniem „czternastek” na dwa lata pracownicy  Kompanii Węglowej przechodząc do Polskiej Grupy Górniczej, zachowają dotychczasowe warunki pracy i płacy do czasu wprowadzenia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, ale nie później niż do 31 grudnia 2017 roku.

W dokumencie zapisano również, że wypłata „czternastek” może zostać odwieszona przed upływem dwóch lat, jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa spółki. Ponadto ustalono, że w związku z zawieszeniem „czternastek”, obniżone zostaną płace dyrektorów kopalń i zakładów spółki, którzy ten element wynagrodzenia mają wliczony do pensji.  Na mocy porozumienia ich miesięczne wypłaty będą niższe o 7,3 proc., czyli o wartość udziału 14. pensji w wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Podczas poprzednich rund negocjacji zarząd przedstawiał stronie społecznej projekt porozumienia zakładający znacznie bardziej drastyczne cięcia wynagrodzeń górników. Według wcześniejszych propozycji zarządu m.in. deputat węglowy przysługujący pracownikom miał być zawieszony na 3 lata, „czternastki” zawieszone na rok, a w kolejnych dwóch latach obniżone i dodatkowo uzależnione od wyników ekonomicznych poszczególnych kopalń. Również wypłata nagrody barbórkowej miała być uzależniona od wyników finansowych osiąganych przez poszczególne kopalnie spółki.

Drugim najważniejszym zapisem porozumienia obok kwestii związanej z wynagrodzeniami, jest punkt dotyczący połączenia większości zakładów wchodzących w skład Kompanii Węglowej w kopalnie zespolone. Od 1 lipca kopalnia Ziemowit ma zostać połączona z kopalnią Piast, jeden organizm mają stworzyć kopalnie Rydułtowy, Chwałowice, Jankowice i Marcel, a także rudzkie kopalnie Bielszowice, Pokój i Halemba. Jako samodzielne zakłady nadal będą funkcjonować kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica.

W porozumieniu zwarto również zapis  dotyczący przekazania części majątku wraz z załogą (od 3,8 do 4 tys. pracowników) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Osoby te mają następnie skorzystać z osłon socjalnych, przewidzianych w tzw. ustawie górniczej.

pobierz i przeczytaj tekst porozumienia


więcej na: www.solidarnosckatowice.pl

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…