dialog

  • W 2016 r. zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Dlatego, w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego, rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do ubezpieczeń społecznych – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Na rozpoznanie sprawy przez sąd pracy trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a na jej rozstrzygnięcie nawet kilka lat. W tym czasie np. zwolniony niesłusznie pracownik pozostaje bez zatrudnienia, cierpi na tym jego rodzina, a i powrót do firmy zwykle bywa co najmniej problematyczny. Stąd z zespole prawa pracy RDS pojawiła się propozycja wprowadzenia do Kodeksu pracy rozwiązań promujących mediacje.
  • Waloryzacja rent i emerytur w 2017 r., obniżenie wieku emerytalnego i kwestia stażu składkowego były przedmiotem kolejnej, sobotniej Debaty Trójstronnej na antenie TVP Info. Z ramienia NSZZ „Solidarność” wziął w niej udział wiceprzewodniczący Prezydium Komisji Krajowej Bogdan Kubiak.
  • Stawka godzinowa przy umowach zlecenia i samozatrudnieniu to jedna z propozycji zgłaszanych już od lat przez związki zawodowe. Podobnie rezygnacja z 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Kwestie te były omawiane na antenie Polskiego Radia z udziałem Anny Grabowskiej z „Tygodnia Solidarność”.
  • Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. NSZZ „Solidarność” proponowało,y było to 50 proc. zaznaczając, że w tej sprawie konieczne są rozwiązania systemowe.
  • Jeśli dochód w rodzinie nieznacznie przekracza kwotę stanowiącą próg do przyznania świadczenia z Programu Rodzinna 500 plus, to wsparcie to powinno być rodzinie udzielone, choć w pomniejszonym stopniu – uważają autorzy projektu zmian do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  • Jak wyjaśniała na radiowej antenie ekspertka ds. dialogu społecznego, kierownik działu społeczno-prawnego „Tygodnika Solidarność", nowelizacja ustawy, którą przygotował rząd, jest wynikiem porozumienia między pracodawcami i związkami zawodowymi.
  • Służba zdrowia to bowiem nie tylko pielęgniarki, ale także inne zawody medyczne, o których w sporze, jaki obecnie toczy się w Centrum Zdrowia Dziecka, jakoś się nie pamięta – zauważa Waldemar Kalicki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CZD. I dodaje, że dla pielęgniarek najważniejsze powinno być dobro pacjentów.
  • Zdaniem  Marek Ulewicza, Prezesa Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego byt polskich firm z  branży tekstylnej produkujących ubrania dla wojska jest zagrożony. Przestrzega, że pracownicy tych zakładów są gotowi na ulicy bronić swoich miejsc pracy.
  • 49 proc. aptek w Polsce należy do osób nie mających wykształcenia farmaceutycznego. To wynik otwarcia rynku w tym segmencie gospodarki wraz z początkiem transformacji. Apteki są znacznej części są dziś w rękach prywatnych – około 15 tys. Z tego ponad 1/3 prowadzona jest w formie sieci. Leki są w nich zwykle tańsze, czasem nawet trzykrotnie.