Służba zdrowia to nie tylko pielęgniarki

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Służba zdrowia to nie tylko pielęgniarki

Służba zdrowia to bowiem nie tylko pielęgniarki, ale także inne zawody medyczne, o których w sporze, jaki obecnie toczy się w Centrum Zdrowia Dziecka, jakoś się nie pamięta – zauważa Waldemar Kalicki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CZD. I dodaje, że dla pielęgniarek najważniejsze powinno być dobro pacjentów.


Kalicki zaznacza, że w CZD, jak zresztą w całej służbie zdrowia, problem płacowy faktycznie ma ma miejsce, ale zasadniczo dotyczy on przedstawicieli innych zawodów niż pielęgniarki, w tym ściśle medycznych.
„To oni nie mieli podwyżek od kwietnia 2008 r., a w tym samym czasie pielęgniarki miały ich kilkanaście. Mieli je też lekarze” - wyjaśnia. Wskazuje, że w szczególnie trudnej sytuacji finansowej są inni pracownicy placówki.
„Fizjoterapeuci, rehabilitanci, administracja czy pion gospodarczy, nie mieli podwyżek od 8 lat, chyba że wynikały one z podwyższanej w tym okresie płacy minimalnej. Za niecałe 2 tys. zł. brutto pracują w Centrum sanitariusze, salowe, pracownicy gospodarczy” - mówi Kalicki
Przypomina również, że wszystkie 6 związków zawodowych działających w CZD, jest obecnie w sporze zbiorowym z pracodawcą. Czasowo został on jednak wyciszony ze względu na zmianę dyrekcji. Kalicki podał, że Solidarność w CZD nie prowadzi obecnego protestu. Zaangażowane są w niego jedynie pielęgniarki z OZZPiP. który  skupia wyłącznie przedstawicielki tego zawodu.

Anna Grabowska

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz