klauzule społeczne

  • Niedozwolone klauzule w umowach, skracanie okresu wypowiedzenia, zmuszanie pracownika do odejścia za porozumieniem stron czy zatrudnianie „na gębę” – to tylko kilka trików, jakie stosują polscy pracodawcy, aby prowadzić swój biznes kosztem zatrudnionych.Serwis gazetaprawna.pl zamieścił kilka dni temu listę przewinień pracodawców, którzy często...
  • Prezydium KK NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju projekt zmiany ustawy o prawie zamówień publicznych. Rozwiązania dotyczące umów o pracę, klauzul społecznych oraz ograniczenia kryterium najniższej ceny stanowią odpowiedź na wieloletnie postulaty Związku. "Solidarność" od wielu lat angażowała sie w zmianę obowiązujących...
  • Komisja Krajowa wysłała kolejne żółte kartki w akcji piętnowania „złych zamówień publicznych”. W tym tygodniu taką kartkę otrzymały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Gdańska.W ogłoszonym przez katowicki MOPS przetargu na „Zakup usług w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących...
  • Centrale związkowe razem z pracodawcami apelują do premier Beaty Szydło o zobligowanie podmiotów publicznych do stosowania klauzul społecznych w przetargach publicznych. Celem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych była eliminacja patologii na rynku pracy - przypomina "Solidarność", OPZZ i Konfederacja Lewiatan.  Wprowadzenie klauzul w zamówieniach publicznych...
  • Komisja Krajowa wysłała kolejne żółte kartki w akcji piętnowania „złych zamówień publicznych”. W tym tygodniu taką kartkę otrzymają: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Gdańska. W ogłoszonym przez katowicki MOPS przetargu na „Zakup usług w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących...
  • Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2014 r. zaledwie 3,1 proc. wszystkich zamówień publicznych w Polsce uwzględniało klauzule społeczne. Prym wśród nich wiedzie miasto Warszawa. - Celem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych była stabilizacja polskiego rynku pracy oraz likwidacja patologii rynku zamówień publicznych w postaci dominacji kryterium najniższej ceny -...
  • Solidarność rozpoczęła akcję piętnowania szczególnie rażących przypadków zaniżania wynagrodzeń pracowników wynikających z bezprawnych rozstrzygnięć przetargów w zamówieniach publicznych. Płaca minimalna ma zabezpieczyć zatrudnionych wszędzie tam, gdzie pracodawcy chcą oszczędza zaniżając wynagrodzenia do poziomu nie pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Tymczasem w Polsce...