Kolejne żółte kartki od Komisji Krajowej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Komisja Krajowa wysłała kolejne żółte kartki w akcji piętnowania „złych zamówień publicznych”. W tym tygodniu taką kartkę otrzymały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Urząd Miasta Gdańska.

W ogłoszonym przez katowicki MOPS przetargu na „Zakup usług w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla klientów Domu Noclegowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach” nie zastosowano żadnego z rozwiązań prospołecznych polecanych do stosowania przy przetargach publicznych na usługi. Jest to tym bardziej rażące, że ośrodki pomocy społecznej powinny przyczyniać się do kreowania standardów, które pozwolą osobom wykluczonym, bądź zagrożonym wykluczeniem na powrót do samodzielnego życia. Pomimo tego nie zawarto dodatkowych ułatwień dla firm zatrudniających  osoby bezrobotne czy niepełnosprawne.
 
Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie wyceniło pracę ochroniarza na 4,95 zł (bez VAT). Tymczasem, aby pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie na poziomie minimalnego cena ta powinna wynosić przynajmniej 13 zł.
 
Urząd Miasta Gdańska nie stosuje żadnych klauzul społecznych w swoich zamówieniach.
 
Warto wskazać również na kolejne dobre przykłady.  Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu w przetargach na remont zawarł wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Określił ilość takich pracowników oraz wielkość etatu (przynajmniej ¾).

solidarnosc.wroc.pl

 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz