podatek

  • W sobotnim programie Debata TVP Info, Anna Grabowska rozmawiała z posłami oraz ekspertami o wchodzącym w życie już w najbliższy czwartek podatku zwanym popularnie podatkiem od handlu, albo od hipermarketów. Jak wyjaśniła, pieniądze z tej daniny mają zasilić Program Rodzina 500 Plus oraz wesprzeć małe polskie sklepy.
  • 30 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku detalicznym.  Zacznie on obowiązywać 1 września 2016 r. Jak podkreśliła Kancelaria prezydenta, "głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa". 
  • Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy podatek, który obciąży głównie duże sieci handlowe, ma dostarczyć do budżetu ponad 1,5 mld zł rocznie. W ocenie handlowej „S” ustawie powinny towarzyszyć rozwiązania chroniące pracowników.
  • Uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą oraz systemu koncesjonowania obrotu w tym zakresie wprowadza nowelizacja ustawy o podatku i usług oraz innych ustaw, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia br. 
  • Ustawa o podatku bankowym już przynosi owoce. Placówki komercyjne w ramach tzw. podatku bankowego zapłaciły 1 mld 173  mln zł.  
  • Koniec składek na ZUS i NFZ? Kwota wolna od podatku w wysokości 8 tys. zł? Reformę oparta a tych zmianach szykuje rząd Beaty Szydło. Odpowiednia ustawa ma być uchwalona do końca roku. 
  • "Solidarność” popiera rozwiązania, których celem jest eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych. Obradujące w Gdańsku prezydium KK pozytywnie oceniło zmiany w projekcie ustawy o podatku dochodowym od sprzedaży detalicznej, jednak protestuje przeciwko niedotrzymywaniu terminów ustawowych przez stronę rządową.
  • Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców uzgodniły, w ramach zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
  • Rada Ministrów przyjęła 14 czerwca projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów. Według projektu opodatkowany będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, bez podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Sprzedaż internetowa ma być...