praca na czarno

  • Od 1 września konieczne będzie podpisanie umowy lub potwierdzenie warunków zatrudnienia przed rozpoczęciem wykonywania pracy. To koniec tzw. syndromu pierwszej dniówki o co od długiego czasu zabiegała Solidarność.
  • NSZZ „Solidarność” i UNI Global Union zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju Związku. 3 sierpnia w Gdańsku podpisana została umowa o współpracy dotyczącej kampanii organizowania pracowników Amazon, wg rankingu MKZZ, najgorszego pracodawcy świata. Poza tym „Solidarność” będzie uczestniczyć w działaniach tworzonego w Polsce przez UNI Centrum Organizowania Związków...
  • Tylko co trzeci zatrudniony na umowie - zleceniu lub umowie o dzieło dostaje etat w ciągu trzech lat od podjęcia pracy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Ci, którym się to nie udaje, rzadziej się szkolą i gorzej wykorzystują swój potencjał.
  • Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nakazującej pracodawcy podpisywanie umowy z pracownikiem przed rozpoczęciem dnia pracy, a nie przed jego końcem, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Nowe przepisy mają zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu.
  • Pomimo poprawiającej się sytuacji na polskim rynku pracy nadal dla blisko 7 milionów ludzi nie ma legalnego zatrudnienia. To 1/3 wszystkich osób w wieku produkcyjnym. Tymczasem – jak podaje Nasz Dziennik – Urzędy Pracy tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. Na szczęście sytuację poprawia 500+ i rozkręcająca się gospodarka.Z około 6...
  • Ogromna liczba polskich pracowników funkcjonuje na peryferiach rynku pracy, gdzie pozbawieni są stabilności zatrudnienia i godziwych wynagrodzeń. Działania kolejnych ekip rządzących skupiały się jedynie na obniżeniu bezrobocia, bez uwzględnienia jakości tworzonych miejsc pracy – wynika z raportu będącego częścią międzynarodowego badania PRECARIR, dotyczącego zmian na rynku pracy w...
  • Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy, który zakłada, że umowa o pracę w formie pisemnej będzie musiała zostać podpisana przez pracownika i pracodawcę przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków. "Solidarność" z zadowolenium przyjmuje nowe rozwiązania.   Jeżeli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie jej warunków....
  • Niedozwolone klauzule w umowach, skracanie okresu wypowiedzenia, zmuszanie pracownika do odejścia za porozumieniem stron czy zatrudnianie „na gębę” – to tylko kilka trików, jakie stosują polscy pracodawcy, aby prowadzić swój biznes kosztem zatrudnionych.Serwis gazetaprawna.pl zamieścił kilka dni temu listę przewinień pracodawców, którzy często...
  • Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Parlament Europejski poparł powstanie platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej. Ma ona poprawić kulejącą na poziomie unijnym współpracę między ministerstwami pracy, związkami zawodowymi i pracodawcami w państwach członkowskich. Nielegalne zatrudnienie szkodzi unijnej gospodarce...
  • W Polsce maleje szara strefa, informuje portal biznes.pl. Według danych GUS w 2014 roku "na czarno" pracowało w Polsce 711 tys. osób. W 2004 roku było to 1,3 mln osób. W 2004 r. liczba pracujących w "szarej strefie" wynosiła 1,3 mln osób, natomiast kolejne badanie GUS w 2009 r. wykazało, że liczba ta spadła o ponad jedną trzecią. Wiązało się to prawdopodobnie z...