elżbieta rafalska

  • Najważniejsze jest dla mnie to, że świadczenie 500 plus pozwala wielu polskim rodzinom odzyskać godność, że jest uniwersalne i realnie wpływa na dzietność Polaków. Przez rok będziemy monitorować realizację programu i wtedy nie wykluczam pewnych zmian. Jednak to wymaga analizy skutków zarówno społecznych, jak i finansowych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta...
  • Rząd polski otrzyma nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej. Przyznając wyróżnienie, ELFAC zwróciła szczególną uwagę na program „Rodzina 500+” i jego realizację.
  • Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czerwcu 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 8,8 proc. To najlepszy wynik od października 2008 roku – czytamy na stronie MRPiPS.
  • Wyrażam głębokie przekonanie, iż proponowane zmiany dyrektywy 96/71/WE są przedwczesne – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt zmiany dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług spotkał się ze sprzeciwem parlamentów narodowych 11 państw, w tym Polski – napisano na stronie internetowe Ministerstwa...
  • Nie da się wszystkiego zrobić w pierwszym roku rządzenia. Jednak rząd „Prawa i Sprawiedliwości” zawsze pamięta o najsłabszych grupach społecznych, w tym o emerytach i rencistach. Obniżymy wiek emerytalny. Potem przygotujemy systemowe rozwiązania podwyżki świadczeń, głównie tych najniższych – mówi „Tygodnikowi Solidarność” minister rodziny pracy i polityki...
  • Raport zaprezentowany dziś przez premier Beatę Szydło i Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską  wskazuje, że w ciągu pierwszych miesięcy świadczenie objęło 3,2 miliona dzieci z 3,7 milionów uprawnionych. Jest to 47% wszystkich dzieci żyjących w Polsce. Zostało złożonych 2  619 861 wniosków z czego 85% zostało rozparzonych.  Premier Beata Szydło oceniając...
  • Jutro Rada Ministrów ma zająć się projektem obniżenia wieku emerytalnego. Jak zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, realne jest nastąpi to wcześniej niż w 2018 r.., bo o tej dacie w rządzie się nie mówi. Zaznacza natomiast, że ZUS potrzebuje czasu na stosowanie swojego systemu informatycznego do nowego rozwiązania.
  •  Do 1 lipca 2016 roku włącznie rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wówczas otrzymają wyrównanie za trzy miesiące. Jesli wniosek złożony zostanie po tym terminie wóczas świadczenie będzie naliczane od danego miesiąca.
  • Nie ma zagrożenia dla realizacji Programu Rodzina 500 Plus – powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej. Zapewnia, że w przyszłorocznym budżecie jest zapewnione na ten cel 23 mld zł. Są też środki na świadczenia w roku bieżącym.
  • Rząd chce podwyższać najniższe świadczenia emerytalne i rentowe, ale musi się obracać w ramach konkretnych kwot przeznaczonych na ten cel. Dlatego teraz liczone są różne warianty uwzględniające również np. emerytów z KRUS czy renty socjalne. Gdy będą gotowe konkretne propozycje, zostaną przedstawione Pani Premier – powiedziała w Radzie Dialogu Społecznego minister rodziny, pracy i...