pip

  • Przygotowywanie gorących posiłków w kabinie samochodu stwarza poważne zagrożenia dla kierowców – twierdzą inspektorzy pracy. W trakcie kontroli ujawniają takie sytuacje. Problem w tym, że często kierowcy nie mają innej możliwości. Przyczyną jest też oszczędzanie na dietach stanowiących istotną część ich wynagrodzenia.
  • Agencje pracy tymczasowej będą musiały mieć solidne zabezpieczenie finansowe, aby móc prowadzić swoją działalność. Zaostrzenia wymogów wobec nich chce rząd. Według projektu ustawy przygotowanej przez resort pracy agencje pracy tymczasowej będą musiały mieć 104,5 tys. zł zabezpieczenia, aby legalnie działać na rynku. Mają być one m.in. gwarancją, że pracownicy otrzymają należne wynagrodzenie.
  • 15 sierpnia Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi nasilone kontrole placówek handlowych w całym kraju. Datę tę wybrano dlatego, że jest to święto państwowe i kościelne, co oznacza, że obowiązuje wtedy zakaz pracy w handlu.
  • Właścicielka piekarni i sieci sklepów rozprowadzających jej pieczywo w województwie zachodniopomorskim odpowiedziała za fałszowanie ewidencji czasu pracy, czytamy na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. W sprawie chodziło także o łamanie zakazu zatrudniania pracowników w dzień świąteczny.
  • Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nakazującej pracodawcy podpisywanie umowy z pracownikiem przed rozpoczęciem dnia pracy, a nie przed jego końcem, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Nowe przepisy mają zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu.
  • – Byłem uczniem inspektora pracy, którego z kolei uczyli inspektorzy z okresu przedwojennego. Wówczas przepis był tylko narzędziem do tego, żeby pomóc człowiekowi. A co teraz mamy? Upoważnienia, uprzedzenia, różne ankiety, niejasne przepisy... Inspekcja stała się inspekcją papierową. Chcę to zmienić. Ma być skutecznym organem egzekwowania prawa na rzecz pracownika, który jest słabszym...
  • – Nie zdołamy skontrolować, czy w umowach śmieciowych firmy respektują minimalną stawkę — twierdzi Państwowa Inspekcja Pracy.Niewykonalność, nieskuteczność, niezgodność z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), eskalacja sporów, wzrost szarej strefy, doprowadzenie do wzrostu popularności umów śmieciowych, paraliż pracy inspekcji — to tylko niektóre zarzuty...
  • Obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, czyli likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki wprowadza projekt nowelizacji Kodeksu pracy przyjęty przez Radę Ministrów. Zakłada także konieczność zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej.  -...
  • W zamówieniu Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego w Warszawie na usługi czystości, instytucja żąda zatrudnienia wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę, informuje Fundacja CentrumCSR. - Przypadek zastosowany przez PIP jest wzorcowy- podkreśla "Solidarność".   Na stronie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych (TUTAJ) znalazła się informacją o przetargu...
  • Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał z dniem 4 lutego 2016 r. nadinspektora pracy Romana Giedrojcia na stanowisko głównego inspektora pracy. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Roman Giedrojć kierował dotychczas słupskim oddziałem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. W latach 2006-2008 był zastępcą...