handlowcy

  • Wczoraj w kilkunastu polskich miastach "Solidarność" przeprowadziła zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt zyskał poparcie Konferencji Episkopatu Polski.Akcję zorganizowano m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie, Opolu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Nowym Targu i w Przemyślu. Podpisy były zbierane w centrach miast,...
  • - Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że inicjatywa obywatelska nie dotyczy zakazu handlu w niedziele, a tylko i wyłącznie ograniczenia. Żyjemy w Europie i nikogo nie bulwersuje, że w Niemczech, Francji, Belgii czy Holandii są pozamykane sklepy wielkopowierzchniowe, nadal funkcjonują tam sklepy rodzinne i można robić zakupy w niedziele - mówił Józef Mozolewski
  • 9 sierpnia w centrach polskich miast zostanie przeprowadzona przez nasz Związek skoordynowana akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
  • Jeszcze do 31 sierpnia NSZZ „Solidarność” będzie zbierała podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara apeluje o składanie podpisów.
  • "Solidarność” popiera rozwiązania, których celem jest eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych. Obradujące w Gdańsku prezydium KK pozytywnie oceniło zmiany w projekcie ustawy o podatku dochodowym od sprzedaży detalicznej, jednak protestuje przeciwko niedotrzymywaniu terminów ustawowych przez stronę rządową.
  • Związkowcy z Solidarności handlowców złożyli w Sejmie projekt ustawy oraz wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wraz z uzasadnieniem.
  • Dlaczego pomysł ograniczenia handlu w niedzielę jest dobry? Argumentów jest wiele. Dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, podkreśla: -  Praca w niedzielę zaburza naturalny rytm organizmu praca – odpoczynek. Zarówno pod względem biologicznym, jak i psychologicznym. Praca strukturyzuje nam czas w ciągu tygodnia, miesiąca i roku. W ciągu...
  • Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy „Solidarność”. Teraz jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodawców, społeczne i pozarządowe.Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” powstał komitet obywatelski, który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w...
  • Pierwszy raz postulaty wolnych niedziel przedstawiliśmy, jako Sekcja Handlu, na początku lat dziewięćdziesiątych. Wówczas nie istniały żadne uregulowania prawne dotyczące pracy w handlu. Procesu wchodzenia na nasz rynek zagranicznych sieci handlowych nie obudowano żadnymi regulacjami prawnymi i mamy teraz do czynienia z wolnoamerykanką. Już 25 lat temu wskazywaliśmy, że to jest zły kierunek,...
  • Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest sensownym kompromisem mającym na celu poprawę sytuacji pracowników sektora handlu przy zachowaniu jego dochodowości i zdolności do zaspokajania potrzeb ludności.  Ustawa określa zasady handlu w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę. Punktem wyjściowym jest określenie „placówki handlowej”. W...