ustawa

  • Rozszerzony skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany dot. tworzonych w zakładach pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz nowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością – to rozwiązania zawarte w, przyjętej przez Senat, nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
  • Część z ponad stu tysięcy podpisów, które lewicowe organizacje złożą u Marszałka Sejmu wraz z projektem ustawy legalizującej w Polsce aborcję na życzenie, może zostać zakwestionowana – informuje Instytut Ordo Iuris. Spora ich liczba została prawdopodobnie zebrana z naruszeniem 3-miesięcznego terminu wyznaczonego na to przez prawo, jeszcze przed datą rozpoczęcia ich legalnej zbiórki....
  • Rzecznik KPRP tłumaczył, że zaprezentowany wczoraj projekt tzw. ustawy frankowej zakłada głównie zwrot niesłusznie naliczonych należności przez banki. – To są poważne kwoty. Szacunki mówią nawet o kosztach rzędu 4 mld złotych dla sektora bankowego. Tzw. spready są tylko jednym z elementów.Chcemy wprowadzić pewne przepisy tak, aby banki z własnej woli podpisywały umowy z osobami,...
  • Projekt tzw. ustawy frankowej został przedstawiony na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Macieja Łopińskiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego, która odbyła się w Belwederze.
  • Opozycja nie odpuszcza. Platworma Obywatelska złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją nowej ustawy o TK
  • Świadczenia otrzymywane na dzieci nie będą wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie ich też komornik, dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Ministerstwo Finansów skierowało projekt ustawy hazardowej do notyfikacji w Komisji Europejskiej i dostało informację zwrotną, że odpowiedź zostanie przekazana do 31 października.
  • Na swoich łamach "Gazeta Wyborcza" informuje, że poznała rekomendacje, które zostały przygotowane wczoraj. Z informacji gazety wynika, że Komisja Europejska zaleci Polsce: "wykonanie orzeczeń TK z grudnia 2015 r. (dotyczą zaprzysiężenia i dopuszczenia do orzekania trzech sędziów TK wybranych legalnie przez poprzedni Sejm); opublikowanie i wykonanie orzeczenia TK z 9 marca...
  • Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy podatek, który obciąży głównie duże sieci handlowe, ma dostarczyć do budżetu ponad 1,5 mld zł rocznie. W ocenie handlowej „S” ustawie powinny towarzyszyć rozwiązania chroniące pracowników.
  • Jeszcze do 31 sierpnia NSZZ „Solidarność” będzie zbierała podpisy pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara apeluje o składanie podpisów.