Imieniny:
Adrianny, Kazimierza, Wacława
Użytkowników on-line: 19

Szukaj na stronie

Najnowszy numerO podwyżkach w służbie zdrowia

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wzrost wynagrodzeń był tematem spotkania ministra Konstantego Radziwiłła w Ministerstwie Zdrowia z udziałem związków zawodowych i samorządów medycznych.

Spotkanie odbyło się 15 grudnia z inicjatywy ministra. Tematem była sprawa wzrostu wynagrodzeń – zarówno rozwiązań doraźnych jak i systemowych.

Przedstawiciele samorządów i związków zawodowych przedstawili ocenę aktualnej sytuacji i propozycję rozwiązań kryzysu, jaki nastąpił po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, iż utrzymanie rozwiązań zapisanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie jest możliwe, rozwiązanie to – jak ocenił Jarosław Lange członek Rady z NSZZ „Solidarność” w trakcie Rady Dialogu Społecznego - narusza ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy. Czytaj więcej

Uczestnicy spotkania w Ministerstwie Zdrowia rozważając zapisy prawne stwierdzili, że nie chodzi o odebranie podwyżek dla pielęgniarek i położnych, ale o przygotowanie ustawy o charakterze incydentalnym, która obejmie wszystkich pracowników oraz wskazywała źródło finansowania podwyżki.

Pracodawcy bowiem podkreślili iż realizacja kolejnej transzy podwyżek dla pielęgniarek i położnych zmusi ich do ograniczenia wydatków na świadczenia zdrowotne i spowoduje dalsze zadłużanie szpitali.
Konkludując minister zdrowia stwierdził: w systemie musi być więcej pieniędzy – może to nastąpić między innymi poprzez przejęcie finansowania części procedur przez budżet Państwa. Jednocześnie stwierdził, iż w najbliższym czasie przedstawi propozycje rozwiązań doraźnych jak i modeli docelowych.

Szanując instytucje dialogu społecznego, przy Ministerstwie Zdrowia zostanie powołany Zespół Branżowy, który niezwłocznie ma rozpocząć prace.

W celu znalezienia optymalnych rozwiązań minister zwrócił się do polskich placówek dyplomatycznych o zebranie informacji jak funkcjonują systemy płacowe w innych krajach i posłużyć się tym jako wzór do negocjacji.

www.solidarnosc.org.pl/soz

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zadeklarowali gotowość do współpracy nad rozwiązaniami systemowymi, ale podkreślili, że w pierwszej kolejności muszą być przygotowane i wdrożone podwyżki obejmujące wszystkie grupy zawodowe funkcjonujące w ochronie zdrowia.

Kolejne rozmowy odbędą się w styczniu przyszłego roku.

fot. M. Żegliński

www.solidarnosc.org.pl

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…