służba zdrowia

  • Fundacja CEBOS przeprowadziła badania dotyczące poziomu zadowolenia z jakości służby zdrowia w Polsce. Wyniki opublikowała dzisiaj. Wynika z nich, że 74 proc. Polaków jest niezadowolonych z poziomu funkcjonowania opieki zdrowotnej. Przed dwoma laty niezadowolonych z funkcjonowania opieki zdrowotnej było 68% badanych. Zadowolonych jest obecnie 23% badanych. Opinie na temat funkcjonowania opieki...
  • Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się 21 czerwca 2016 r., minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na...
  • Komisja Europejska wyraziła swoje niezadowolenie z podziału środków na inwestycje w ochronie zdrowia realizowanego w poprzedniej perspektywie. Oceniła, że nie były one wydawane w sposób racjonalny i przejrzysty. Inwestycje nie były przemyślane, jeżeli chodzi o kierowanie strumieni finansowych NFZ.
  • Podejmując próby reformy rynku farmaceutycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę potrzeby pacjentów - klientów aptek. A w znacznej mierze są nimi osoby starsze, których nie stać na drogie leki. W reformie tej nie mogą być brane pod uwagą przede wszystkim interesy biznesu farmaceutycznego, podkreśla NSZZ „Solidarność”. Resort zdrowia jest gotowy do debaty.Problem rynku aptek...
  • 15 kwietnia organizacje związkowe działające w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku podpisały porozumienie płacowe z dyrekcją placówki. Zgodnie jego zapisami wynagrodzenia zasadnicze całej załogi wzrosną o 100 zł brutto. Dla wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem pielęgniarek będą to pierwsze podwyżki płac od pięciu lat.   Jak informuje Małgorzata Heise, przewodnicząca Solidarności...
  • Rozmowy między związkami zawodowymi i dyrekcją szpitala im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zostaną wznowione. Inrerwecję w sprawie konfliktu w placówce podjęło prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.   15 kwietnia w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli dyrekcji...
  • Związkowcy z NSZZ „Solidarność” uważają, że personel pomocniczy bielskich szpitali zarabia za mało – czytamy w artykule „W szpitalach źle płacą?”, zamieszczonym na portalu www.bielsko.biala.pl. „Solidarność” alarmuje, że płace zasadnicze salowych są często niższe od ustawowego minimum. Jeśli negocjacje nie przyniosą skutku, nie wykluczają...
  • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk został odwołany ze stanowiska. Powodem decyzji, jak wyjaśniła Milena Kruszewska, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, jest utrata zaufania do prezesa NFZ. Minister odwołuje prezesa NFZ po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.– Jakkolwiek opinia Rady nie jest wiążąca – to znaczy, że minister może się z nią zgodzić lub nie - to w tym...
  • Zaostrza się konflikt między związkami zawodowymi, a dyrekcją szpitala im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. W piątek 11 marca budynek placówki został oflagowany. W przyszłym tygodniu w szpitalu przeprowadzony zostanie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Zdaniem związkowców ze względu na niskie płace, z pracy w placówce rezygnują specjaliści ze wszystkich grup zawodowych. Spór zbiorowy w...
  • Zarząd Województwa Śląskiego zamierza pozbyć się udziałów w kolejnych szpitalach. W ocenie związkowców z Solidarności służby zdrowia pośpiech władz samorządowych w prywatyzowaniu placówek medycznych jest związany z zapowiadaną przez PiS nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która ma wprowadzić zakaz komercjalizacji i prywatyzacji placówek medycznych. Tym razem na czarnej liście...