Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany
Użytkowników on-line: 23

Szukaj na stronie

Najnowszy numerPikieta w Stadler Polska

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach i Stadler Siedlce podjęła decyzję o przeprowadzeniu w dniu 10.12.2015 roku pikiety pod siedzibą firmy Stadler Polska. Pikieta organizowana jest wspólnie z Regionem Mazowsze i struktur powiatowych OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Pikieta jet wyrazem sprzeciwu wobec ostatnich działań Prezesa Zarządu Stadler Polska i dotychczasowemu modelowi zatrudnienia obowiązującego w Stadler Polska.

Zarzut pierwszy dotyczy spotkania w dniu 3 grudnia br. Prezesa z grupą pracowników, którzy równo dwa miesiące wcześniej złożyli wniosek o utworzeniu Rady Pracowników. Podczas tego spotkania tylko z wyodrębnioną z ogółu pracowników grupą autorów wniosku Prezes Stadler Polska apelował jak sam mówi o zmianę swej decyzji i przekazanie swego poparcia dla funkcjonującej w Stadler wbrew prawu reprezentacji pracowników. Reprezentacja pracowników mimo powstania związku jest oczkiem w głowie władz Stadler Polska i cieszy się ich poparciem. Apel swój Prezes przekazywał w taki sposób, że spora część pracowników poinformowała nas, że w swoich wypowiedziach w sposób wyraźny dla nich łączył ich ewentualną przyszłość w Stadler Polska od złożenia przez nich rezygnacji. Działanie takie podejmowane przez Prezesa uznaliśmy za niedopuszczalne i w chwili obecnej formułujemy wniosek do prokuratury z zarzutami zawartymi w Art. 19 ustawy o sposobie wyborów Rady Pracowników, które mówią o konsekwencjach za ich łamanie.

Drugim zarzutem jest dotychczasowa polityka zatrudniania pracowników, oparta w większości na zatrudnianiu na umowy na czas określony oraz korzystaniu z pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. Na dzień 30 czerwca na ogólną liczbę 835 osób, zatrudnionych na czas nieokreślony było 387 osób, 236 na umowy cywilno prawne przez agencje pracy tymczasowej a 212 osób na czas określony. Na terenie Siedlec i szerzej powiatu siedleckiego nie znamy firmy tej wielkości korzystającej w takim stopniu z patologicznych sposobów wykorzystywania pracowników, bezkarnych w Polsce od lat.

Te dwa zarzuty do tylko wierzchołek góry problemów, które stoją przez związkiem.

Walka Prezesa z pracownikami, którzy złożyli wniosek o zgodne z prawem utworzenie Rady Pracowników jest dla nas walką również ze związkiem a w szczególności nie przestrzegania polskiego porządku prawnego. Wierzymy, że nasze starania zostaną wsparte przez odpowiednie struktury związku z Komisją Krajową włącznie. Wsparcia udzieliły nam powiatowe struktury OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szczegóły dotyczące naszego protestu można znaleźć na nowo utworzonej stronie związku w Stadlerze /www.solidarnoc.org.pl / .

fot. M. Żegiński

www.solidarnosc.org.pl/mazowsze

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…