Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany
Użytkowników on-line: 24

Szukaj na stronie

Najnowszy numerDość poniewierania pracownikami!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W poniedziałek, 12 października br. członkowie „Solidarności” zorganizowali w Nowym Sączu pikietę przed biurem poselskim Andrzeja Czerwińskiego, pełniącego zarazem funkcję ministra skarbu państwa. Związkowcy zwracali uwagę na poważne problemy społeczne, które dotykają Sądecczyznę i jej mieszkańców.

Przedstawiciele „Solidarności” zebrali się przed siedzibą biura Oddziału w Nowym Sączu, skąd wspólnie przeszli na miejsce planowanej pikiety, która rozpoczęła się kwadrans po 14. Uczestnicy protestu zwracali szczególną uwagę na sprawy dotyczące Spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

Podczas pikiety wyrażano również sprzeciw wobec polityki rządu PO-PSL, która na poziomie kraju jak i na szczeblu województwa, prowadzi do likwidacji miejsc pracy oraz degradacji całego regionu, czego przykładem jest ograniczanie funkcjonowania PKP.

Brak woli dialogu ze strony rządzących i niechęć do rozmów z mieszkańcami zmusiły „Solidarność” do wyrażenia swego niezadowolenia właśnie poprzez pikietę. Kierownik Oddziału Krzysztof Kotowicz przedstawił zebranym przygotowane w dwóch odrębnych pismach postulaty. W pierwszym piśmie skierowanym do ministra skarbu państwa Andrzeja Czerwińskiego zwrócono uwagę na sytuację w spółce „Uzdrowisko Krynica- Żegiestów”. „Solidarność” domaga się m.in. natychmiastowego przywrócenia do pracy wszystkich bezprawnie zwolnionych pracowników spółki, a szczególnie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, natychmiastowego powołania w skład rady nadzorczej spółki reprezentanta wybranego przez pracowników w marcu br. i odwołania Jarosława Wilka z funkcji Prezesa Zarządu Uzdrowiska.

Podczas pikiety przypomniano, że prezes Jarosław Wilka złożył doniesienie do prokuratury na zwolnionych pracowników, oraz osobno na wybranego przez pracowników członka rady nadzorczej Michała Siniawę. Prokuratura odmówiła jednak wszczęcia postępowania, wskazując na brak wystąpienia znamion czynu zabronionego. Zdaniem „Solidarności” jest to kolejny dowód na to, że prezes Uzdrowiska skupia się głównie na atakach na niewygodnych pracowników, a przede na wszystkim członków „Solidarności”. Prezes Wilk niejednokrotnie negatywnie wypowiadała się na temat związków zawodowych nie tylko na terenie zakładu, ale również i w mediach. „Solidarność” zarzuca ministrowi Czerwińskiemu, że mimo tak napiętej sytuacji, nie wykonuje on swoich obowiązków właścicielskich w stosunku do Uzdrowiska.Kolejne pismo przygotowane przez „Solidarność” dotyczyło postulatów związanych z sytuacją kolei. Związek domaga się zaprzestania likwidacji miejsc pracy oraz przywrócenia do pracy pracowników przebywających na tzw. „nieświadczeniu pracy” na terenie byłego zakładu PKP Cargo S.A. w Nowym Sączu oraz utrzymania w nowym rozkładzie jazdy dotychczas kursujących pociągów regionalnych na trasie Tarnów-Nowy Sącz-Krynica.

Kierowanie i utrzymywanie już od kilku miesięcy pracowników na nieświadczeniu pracy przez tak długi czas znacząco uderza w funkcjonowanie ich rodzin, pogarszając warunki materialno-bytowe. Zdaniem „Solidarności” jest to działanie nieuzasadnione, zwłaszcza w sytuacji, w której spółka PKP Cargo wykazuje zysk.

„Solidarność” zwróciła również uwagę na fakt, że Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o likwidacji szeregu połączeń kolejowych obsługiwanych przez Przewozy Regionalne. Zlikwidowane mają zostać m.in. linie na trasie Tarnów-Nowy Sącz-Krynica, a w tym samym czasie odtwarza połączenia kolejowe w innej części województwa, w której kandydatem do Sejmu jest partyjny kolega Ministra Skarbu, a zarazem Marszałek Województwa – Marek Sowa.

Ministra Andrzeja Czerwińskiego nie było w tym dniu w Nowym Sączu, natomiast zgodnie z przesłaną do Oddziału „Solidarności” informacją petycje od protestujących miał odebrać –Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Henryk Łabędź, wyraził w imieniu całego związku poparcia dla postulatów nowosądeckiej „Solidarności”, oraz przekazał słowa poparcia również od szefa Regionu Wojciecha Grzeszka. W swej wypowiedzi wezwał marszałka Marka Sowę by odebrał petycję do pikietujących i odniósł się do postulatów.Ponieważ apel pozostał bez odpowiedzi, przedstawiciele protestujących udali się marszałka Sowy, by wręczyć mu petycję. Po dość ostrej wymianie zdań marszałek M. Sowa zgodził się ostatecznie wyjść z biura. W swej wypowiedzi do pikietujących mówił o kondycji przedsiębiorstwa Uzdrowisko Krynica-Żegiestów. Jego przemówienie wzburzyło zebranych, gdyż ani w jednym zdaniu nie odniósł się do przekazanych mu postulatów.

Głos zabrał również przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Jan Duda, który pełni funkcję członka prezydium Rady Krajowej związku. Udzielił on wsparcia „Solidarności” oraz przedstawił problemy związków rolniczych związanych między innymi z wykupem polskiej ziemi.

Wsparcia protestującym udzielił także członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Romuald Jewuła, który odczytał list otwarty Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego działającego w PKP Cargo S.A. dotyczącego aktualnych problemów.

Przez cały czas trwania pikiety wystąpienia były przeplatane gwizdami i wyciem syren, a udział wzięło ok. 100 osób.

Wszystkim uczestnikom należą się podziękowania za aktywny udział, mimo niesprzyjającej pogody. „Solidarność” po raz kolejny zwróciła uwagę na narastające problemy. Choć czekamy na pozytywne rezultaty, to raczej wiemy, że trzeba będzie prowadzić kolejne działania i protesty dla dobra społeczeństwa i dla dobra pracowników.

fot. Mateusz Książkiewicz

www.solidarnosc.krakow.pl

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…