zespół

  • Raport - powołanego przez marszałka Sejmu - zespołu ekspertów ds. Trybunału Konstytucyjnego składa się z trzech części: analizy opinii Komisji Weneckiej, analizy konfliktu polityczno-prawnego wokół Trybunału oraz propozycji dla władzy ustawodawczej, zawartej w 10 tezach.
  • Biuro prasowe Sejmu wydało komunikat, w którym poinformowano, że powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zespół ds. problematyki Trybunału Konstytucyjnego zebrał się w piątek na ostatnim posiedzeniu i zakończył swoją "zasadniczą merytoryczną pracę".