tydzień społeczny

  • Samym mówieniem nie odbudujemy Polski opartej na cywilizacji życia. Trzeba działać. Dokładnie 25 pięć lat temu na radomskim lotnisku zgromadziło się rzesze ludzi, by spotkać się i modlić wraz z Janem Pawłem II. Wspomnienia o pierwszej pielgrzymce do wolnej Polski nie mogą być jedynie łzawymi obrazkami. Za słowami muszą iść czyny. Podobnie jest w kwestii obrony życia poczętego do czego...
  •  Czwartego dnia IX Tygodnia Społecznego odbył się panel parlamentarny.
  • Jak dziś realizowane jest przesłanie Radomskiego Czerwca i późniejsze postulaty Solidarności? Czy możliwe jest demokratyczne państwo oparte na merytorycznej i równościowej debacie? Czym był protest robotników z czerwca 1976 roku w Radomiu – mówili o tym uczestnicy trzeciego dnia IX Tygodnia Społecznego. Tematem wiodącym spotkania z przewodniczącym Piotrem Dudą oraz socjolog dr Barbarą...
  • Drugi dzień IX Tygodnia Społecznego przypomniał przebieg Radomskiego Czerwca, wściekłość komunistów na zbuntowanych robotników, tortury, nękanie jakimi ich poddawano oraz o tajemnicę śmierci ks. Romana Kotlarza. Dziś w Radomiu spotkają się przewodniczący Piotr Duda i socjolog dr Barbara Fedyszak-Radziejowska.
  • MO masowo torturowała ludzi w całym kraju, dlatego postanowiliśmy zbierać o tych przypadkach informacje i dokumentować je – m.in. o powstaniu Biura Interwencji KOR mówiła w Radomiu Zofia Romaszewska.
  • Na ile walka o sprawiedliwość, wolność, prawa pracy dziś jest aktualna? Co zapamietaliśmy z nauczania św. Jana Pawła II? - na te i inne pytania odpowiedzi poszukają uczestnicy IX Tygodnia Społecznego w Radomiu. Wśród zaproszonych gości m.in. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.