kobiety

  • Przepisy naszego prawa pracy są coraz korzystniejsze dla matek. Jednocześnie jednak wśród pracodawców pokutuje mit, że mogą być one gorszymi, mniej dyspozycyjnymi pracownikami. O prawach matek w pracy, na antenie Radia RDC z okazji ich święta mówiła Anna Grabowska. 
  • Sytuacja kobiet łączących obowiązki zawodowe z macierzyńskimi, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze musi być trudna. Niektórzy pracodawcy w Polsce o zatrudnione mamy dbają szczególnie. Jednym z nich jest Volkswagen Poznań. Elastyczny czas pracy przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia, praca w systemie sześciogodzinnym, bezpłatne badania ambulatoryjne, zapewnienie specjalnych miejsc...
  • Królowa Elżbieta II zaprezentowała w parlamencie plan reform w Wielkiej Brytanii. Choć samo wystąpienie w Izbie Lordów ma charakter tradycyjny i zwyczajowo otwiera nową sesję, to styl i zawartość niwątpliwie odnosiła się do możliwości wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Ostatnie badania ośrodka TNS pokazały, że za opuszczeniem Unii Europejskiej jest 41% Brytyjczyków, zaś za pozostaniem 38%.
  • Przyznam szczerze, że też w pierwszej chwili, słysząc, że honorowym gościem Kongresu Kobiet Polskich jest Mateusz Kijowski tez popadłem w zdumienie. Sensowne wydawały mi się komentarze pełne niedowierzania, że najbardziej świadome spośród świadomych bycia kobietami kobiet polskich postanowiły fetować gościa, który ma na sumieniu coś, co traktowana przez organizujące kongres środowiska niemal...