kodeks pracy

  • Świadczenia otrzymywane na dzieci nie będą wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie ich też komornik, dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Podczas drugiego dnia posiedzenia Senatu, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z półrocznej działalności RDS, jej przewodniczący Piotr Duda mówił m.in o powstaniu Rady, jej sukcesach i przyszłości, ale także o planach dotyczycących kodeksu pracy i funkcjonowania silnych związków zawodowych. 
  • Sytuacja kobiet łączących obowiązki zawodowe z macierzyńskimi, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze musi być trudna. Niektórzy pracodawcy w Polsce o zatrudnione mamy dbają szczególnie. Jednym z nich jest Volkswagen Poznań. Elastyczny czas pracy przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia, praca w systemie sześciogodzinnym, bezpłatne badania ambulatoryjne, zapewnienie specjalnych miejsc...
  • Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nakazującej pracodawcy podpisywanie umowy z pracownikiem przed rozpoczęciem dnia pracy, a nie przed jego końcem, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Nowe przepisy mają zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu.
  • Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442) minister rodziny, pracy i polityki społecznej w dniu 26 lutego 2016 r wydał obwieszczenie w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujących od 1...
  • Wedle art. 210 ustawy kodeks pracy pracownik ma precyzyjnie określone prawo powstrzymywania się od wykonywania pracy bez żadnych ujemnych konsekwencji służbowych, jeśli w jego ocenie warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawiają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowa prawo do...
  • Obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, czyli likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki wprowadza projekt nowelizacji Kodeksu pracy przyjęty przez Radę Ministrów. Zakłada także konieczność zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do niej.  -...