rodzina 500+

  • Rząd polski otrzyma nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej. Przyznając wyróżnienie, ELFAC zwróciła szczególną uwagę na program „Rodzina 500+” i jego realizację.
  • Badanym zadano trzy pytania: o to, czy otrzymują świadczenia z programu "Rodzina 500 plus", na co wydają środki z rządowego programu i na co zamierzają wydawać te pieniądze w przyszłości?
  • Nie brakuje pieniędzy na 500+ W tym roku mamy zabezpieczone 17 mld i jest kwota całkowicie wystarczająca— zapewniał w Polskim Radiu wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.
  • Minister w KPRM przekonywał, że nawet przy założeniu, że nie będzie dodatkowych wpływów z aukcji LTE i zysków NBP, rząd liczy na środki z innych danin. Tu wskazał fundusze uzyskane z uszczelnienia systemu podatkowego. – To będzie tak naprawdę pierwszy rok, kiedy można będzie nas rozliczać z poprawy ściągalności, bo dopiero wówczas zadziałają wszystkie mechanizmy, których...
  • Świadczenia otrzymywane na dzieci nie będą wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie ich też komornik, dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że rośnie liczba urodzonych dzieci, małżeństw, a ubywa rozwodów. To ostatnie jest ważne z punktu widzenia demografii, bo więcej dzieci rodzi się zawsze w związkach formalnych niż z konkubinatów.
  • 1 lipca miną termin składania wniosków o świadczenie z Programu Rodzina 500 Plus z wyrównaniem za trzy miesiące, tj. od kwietnia. Jeśli ktoś złożył wniosek w tym ostatnim dniu, pieniądze dostanie najdalej za 3 miesiące.
  • Trzy spoty zatytułowane: „Codzienne sprawy”, „Marzenia” i „Wakacje” opublikowane zostały przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
  • Rząd Beaty Szydło stawia na odpowiedzialny rozwój całego kraju. Jest to szansa dla miast takich jak Radom, aby rozwijały się, wzbogacały i odżywały, po wielu latach zubożenia  – podkreśla poseł PiS Wojciech Skurkiewicz, w rozmowie z Izabelą Kozłowską.
  •  Do 1 lipca 2016 roku włącznie rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wówczas otrzymają wyrównanie za trzy miesiące. Jesli wniosek złożony zostanie po tym terminie wóczas świadczenie będzie naliczane od danego miesiąca.