Imieniny:
Apoloniusza, Bogusławy, Gołcisławy
Użytkowników on-line: 12

Szukaj na stronie

Najnowszy numerdzieci

  • Część z ponad stu tysięcy podpisów, które lewicowe organizacje złożą u Marszałka Sejmu wraz z projektem ustawy legalizującej w Polsce aborcję na życzenie, może zostać zakwestionowana – informuje Instytut Ordo Iuris. Spora ich liczba została prawdopodobnie zebrana z naruszeniem 3-miesięcznego terminu wyznaczonego na to przez prawo, jeszcze przed datą rozpoczęcia ich legalnej zbiórki....
  • Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że rośnie liczba urodzonych dzieci, małżeństw, a ubywa rozwodów. To ostatnie jest ważne z punktu widzenia demografii, bo więcej dzieci rodzi się zawsze w związkach formalnych niż z konkubinatów.
  • W końcu czerwca ludność Polski liczyła 38 mln 422 tys. i była o 15 tys. mniejsza niż w końcu ubiegłego roku oraz o 27 tys. niższa niż przed rokiem - wynika ze wstępnych szacunków GUS. To przede wszystkim efekt tego, że w pierwszym półroczu liczba zgonów była w naszym kraju o prawie 9 tys. większa niż urodzonych dzieci.
  • W Polsce schroniła się norweska para, która uprowadziła własne dzieci. Zostały im one odebrane zaraz po porodzie ze względu na diagnozę o niedorozwoju umysłowym, którą kobiecie postawiono 11 lat wcześniej. Para jest poszukiwana listem gończym.
  • Już po raz 4. w ogrodach Kancelarii Premiera, przy udziale ministerstw, organizowany jest rodzinny piknik dla każdego. Tym razem pod hasłem „Dzieci rządzą”.
  • Rodzic, który dotychczas nie pracował bądź pracował na umowach cywilnoprawnych, od których nie były odprowadzane składki na ZUS, może przez rok od urodzenia dziecka otrzymywać co miesiąc 1 tys. zł świadczenia od państwa. Według szacunków, w 2016 r. może z tego skorzystać ponad 126 tys. rodziców.
  • Ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej podjęło  działania mające jednoznacznie rozstrzygnąć kwestię wyłączenia świadczenia z Programu Rodzina 500 plus spod egzekucji komorniczej. O takim stanowisku resortu poinfomowała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Chodzi o to, że wypłata pieniędzy z Programu Rodzina 500 plus ma być odpowiednio opisywana...
  • Uchwalona przez Sejm w marcu nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wchodzi dziś w życie. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny.
  •  Polska znajduje się na 27 miejscu w rankingu UNICEF badającym nierówności między dziećmi w zakresie edukacji, zdrowia, finansów i zadowolenia z życia. W raporcie analizowane są luki między dziećmi znajdującymi się w najgorszym położeniu a tymi, których sytuację można uznać za przeciętną.     Jak podkreślono, nierówności między dziećmi bogatymi a biednymi rosną. W...
  • Dziecko, którego nie udało się w wyniku aborcji eugenicznej, czyli w wyniku stwierdzenia wad wrodzonych przy pomocy tak zwanych badań prenatalnych, zabić w szpitalu im. (sic!) Świętej Rodziny podobno umierało w męczarniach przez godzinę przejmująco zawodząc.
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…